Sztuka efektywnego notowania

707
pisanie notowanie
Nauczanie notowania odbywa się najczęściej na pierwszym etapie edukacji szkolnej, jednak dopiero na studiach mamy okazję przekonać się, jak ważne w procesie uczenia się są dobrze sporządzone notatki. Ułatwiają one przyswajanie wiedzy i umożliwiają długotrwałe zapamiętywanie dużych partii materiału. Notowanie to niełatwa sztuka, wymagająca treningu i odkrywania nowych metod. Jakie cechy wyróżniają przydatne notatki i jak należy je opracowywać, aby pozwalały na efektywną naukę?

Dlaczego efektywne notowanie jest tak ważne?

Sporządzanie notatek to kluczowa aktywność dla skuteczności procesu uczenia się. Ich główną funkcją jest magazynowanie informacji w przystępnej i skondensowanej formie. Weronika Sokołowska, trenerka języka angielskiego, nazywa notatki „zewnętrzną pamięcią”, bowiem dzięki nim można powracać do szczegółów, o których się zapomniało i w ten sposób powtórzyć uprzednio zdobytą wiedzę. Ponadto, jak podaje ekspertka, opracowywanie notatek uczy poprawnej pisowni, organizowania wiedzy, dostrzegania relacji, analizowania wiadomości, nadawania znaczeń, priorytetyzacji zadań, dokonywania oceny ważności informacji i podejmowania decyzji. Badania nad wpływem notatek na proces przyswajania wiedzy dowiodły, że jedynie wiadomości, które zostały przez ucznia przetworzone i zorganizowane, mogą przechodzić z pamięci krótko- do długotrwałej. Jak zatem ułatwić sobie i zacząć efektywnie notować?

Sprawdzone sposoby na efektywne notowanie

  • Poprzez umiejętne połączenie słów, rysunków, wykresów i symboli uaktywniają się wszystkie ośrodki mózgu, dlatego podczas notowania warto akcentować najważniejsze informacje i przedstawiać je w atrakcyjnej formie.
  • Efektywnym sposobem notowania jest stosowanie ujednoliconego systemu skrótów, znaków umownych i wypunktowań. W tym celu można wykorzystać wykrzykniki, strzałki, gwiazdki lub dowolne znaki graficzne, które zwrócą uwagę na najważniejsze informacje.
  • Przejrzystość jest ważną cechą dobrze sporządzonych notatek – organizując wiadomości na urządzeniu elektronicznym warto trzymać się jednego kroju, koloru i wielkości czcionki.
  • Prostym i skutecznym sposobem reprezentacji graficznej ważnych informacji jest zakreślanie kolorem elementów o określonej charakterystyce. Weronika Sokołowska proponuje, by w przypadku dużej liczby kolorów sporządzić dodatkowo legendę objaśniającą znaczenie danego koloru, np. nowe słownictwo – zielony, zagadnienia gramatyczne – czerwony, przykład użycia danej reguły w zdaniu – żółty.
  • Warto porzucić pomysł notowania w formie pełnych, długich sformułowań. Światem notatek rządzą równoważniki zdań, hasła, skróty i mapy myśli – graficzne reprezentacje najważniejszych informacji urozmaicone ilustracjami.
  • Popularnym sposobem sporządzania notatek są fiszki – niewielkie kartki papieru, na których po jednej ze stron zapisuje się nowy wyraz lub zagadnienie, a na drugiej jego znaczenie lub definicję. Fiszki są powszechne w nauczaniu języków obcych, choć warto z nich korzystać również w celu zapamiętania nazwisk i dat.

Artykuł powstał przy współpracy z redakcją czasopisma HoryzontyAnglistyki.pl.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut