Co to jest Spread

spread forex

2194
co to jest spread

Co to jest spread na rynku Forex

Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna (ASK) i ceną sprzedaży (BID) na rynku forex.

co to jest spread
Przykład spreadu na złocie

1324.58 (Cena kupna ASK)1324.32 (Cena sprzedaży BID) 

 Spread jest także głównym źródłem dochodu dla brokerów forex, domów maklerskich, kantorów czy banków. Brokerzy najczęściej zarabiają poszerzając spread dla klientów lub dodają prowizję do transakcji.

Spread to jedno z podstawowych pojęć jakie musi znać trader. W ofertach brokerów zazwyczaj występuje podział na spready zmienne oraz stałe. Te drugie nie podlegają żadnym zmianom, będąc niezależnymi od warunków rynkowych. Tym samym mają wiele korzyści i pozwalają zabezpieczać pieniądze.

U brokerów Market Maker spread jest tworzony po części przez brokera i jest tym na czym broker zarabia. Broker MM znajduje na rynku ofertę kupna i sprzedaży danej pary walutowej i na jej podstawie ustala ceny z własną marżą.

U brokerów STP/NDD oraz ECN spread jest ustalany przez rynek forex. Jeśli znajdziemy taką samą cenę kupna i sprzedaży u różnych inwestorów, to wówczas spread jest równy zero. Takie sytuacja zdarzają się, gdy na rynku forex jest duża płynność (dużo inwestorów handluje walutami).

U większości inwestorów stosujących stały spread, nie powinien on być większy niż 2 pipsy na parze EUR/USD, czyli najpopularniejszej parze walutowej. Najlepszym wyjściem będzie założyć konto demo u wszystkich brokerów forex i sprawdzić, u którego spread jest najmniejszy.

Przykład Spreadu 

Aby lepiej zrozumieć, rozważmy następujący przykład

spread forex

Spread = 21 punktów = 2,1 pipsa

Kupno ASK = 1.10230 – Sprzedaż BID = 1.10209 = 0,00021 spread lub 2.1 pipsa

Spread w powyższej cenie EUR / USD, to 2.1 pips (definicja czym jest pips), który jest różnicą w kursie kupna (1.35640) i po kursie sprzedaży (1.35626).

Rodzaje spreadu

Brokerzy Forex zwykle oferują dwa typy spreadu do których należy

  • spread zmienny (rynkowy)
  • spread stały ( głównie u market makerów)

Omówmy każdy z tych rodzajów.

Czym jest spread stały ?

Jest to określony spread oferowany przez brokera forex. Szczegółowa lista pokazuje kwoty ustalonego przez pośrednika spreadu, który oferuje na różnych parach walutowych czy innych instrumentach finansowych. Wartość spreadu najlepiej sprawdzić na stronie danego brokera forex. Spready stały z reguły jest wyższy niż spread zmienny i zwykle waha się od 1 do 3 pipsów na głównych parach walutowych.

Warto wiedzieć

Spread stały oferują głównie brokerzy typu market maker. W realnych warunkcach praktycznie nie jest możliwe oferowanie stałego spreadu na rachunku inwestycyjnym z racji tego, że w każdej sekundzie zmienia się ilość kupujących i sprzedających. Jeżeli po jednej ze stron zabraknie kupca lub sprzedawcy spread się zwiększy do pierwsze możliwej ceny, po której dojdzie do transakcji.

Czym jest spread zmienny ?

Spread zmienny oznacza rozpiętość pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży, która prezentowana jest w czasie rzeczywistym i odzwierciedla realny rynek, na którym handlują banki, korporacje, fundusze inwestycyjne itp. Brokerzy, którzy korzystają z dostawców płynności zazwyczaj oferują konto ze zmiennym spreadem. Wysokość spreadu może się różnić w zależności od sytuacji rynkowej, od tego czy w danym momencie publikowane są ważne dane ekonomiczne lub od pory dnia, ponieważ w nocy notujemy niższa płynność i inwestorzy zawierają znacznie mniej transakcji przez co spread się rozszerza.

Warto wiedzieć

Brokerzy Forex, którzy korzystają z dostawców płynności, którymi są banki lub Prime Brokerzy oferują najlepsze ceny dostępne na rynku. Spośród listy cen wybierają najlepszą cenę BID i cenę ASK. Za swoje usługi zwykle pobierają prowizję lub rozszerzają delikatnie spread dla klientów.