Stop Loss

1246

Zlecenie Stop Loss na rynku Forex

Zlecenie, które zostało stworzone w celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego, jego zadaniem jest tzw. obcinanie strat na otwartej pozycji. Wykorzystuje się je przede wszystkim po to, aby szybko reagować na nagłą zmianę na rynku – zlecenie umożliwia szybkie wykorzystanie zleceń kupna lub sprzedaży znajdujących się na rynku w celu otwarcia lub zamknięcia pozycji. O ile np. kurs danej akcji rośnie, a klient chce się zabezpieczyć przed stratą związaną z niespodziewanym spadkiem, ustala tzw. cenę stop. W przypadku naruszenia pewnego poziomu zlecenie zostanie aktywowane i będzie dążyć do zamknięcia pozycji na wskazanym wcześniej poziomie/po cenie wskazanej w zleceniu stop-loss.

Zlecenie typu stop-loss (stop-strata) to jeden z podstawowych mechanizmów zarządzania ryzykiem.

W przypadku gry na giełdzie, bardzo ważnym jest aby automatyzować pewne procesy. Dzięki temu z gracza znoszona jest konieczność obserwowania i pilnowania każdej otwartej transakcji: automatycznie zrobi to platforma.

Jeśli podczas zlecenia transakcji zostanie założone ono wraz ze zleceniem STOP LOSS, ta będzie aktywna aż do momentu kiedy cena nie wygeneruje odpowiedniego zysku, do chwili kiedy zostanie manualnie zamknięte lub – w tym momencie dochodzimy do meritum – kiedy wygeneruje ono stratę wysokości wcześniej zadeklarowanej wysokości.
Zlecenie to służy do zabezpieczenia się przed możliwymi stratami. Jeśli więc gracz inwestuje w parę walutową EUR/USD w momencie kiedy:

  • Kurs wynosi 1.3404
  • Założono zlecenie stop-loss na poziomie 1.3395
  • Bufor wynosi 1.3404 – 1.3395 = 0.0009 (9 pipsów)

Jeśli zlecenie okaże się nietrafione i wygeneruje ono maksymalnie 9 pipsów straty, zostanie automatycznie zamknięte. Warto tutaj wspomnieć iż raz założone zlecenie jest aktywne przez cały czas trwania transakcji. Tym samym doskonale sprawdza się w momencie kiedy trader gra długoterminowo lub ma bardzo dużo otwartych transakcji w jednym momencie: nie musi się skupiać na wszystkich a jednie na szukaniu kolejnych okazji.

Poruszając temat koncepcji zarządzania ryzykiem warto też zastanowić się jak duże ryzyko powinien ponieść gracz. Z jednej strony podczas operacji długoterminowych wartość aktualnych kursówmomentami mogą spaść nawet o 40-80 pipsów po czym trend znacznie zmienia się i nie tylko wraca do wartości wejściowej a znacznie ją przewyższa. Z drugiej jednak strony zdarza się tak że kurs spada o tak duże wartości ze portfele większości inwestorów (m.in. dzięki lewarowi finansowemu) zostałyby wyzerowane.
Różne praktyki dotyczą różnych strategii: w przypadku skalpowania będzie to limit 4-10 pipsów, w przypadku gry z trendem: nawet 20-30 pipsów.
Jako że wraz z tego rodzaju zleceniem korzysta się również z limitu max-profit, ważnym jest aby było ono 3-4 krotnie wyższe od limitu stop-loss. Dzięki takiemu założeniu nawet 3 nieudane transakcje zostaną zrównoważone przez jedną rentowną.