Jak strategia forex scalping sprawi, że zarobisz 247% więcej

strategie forex

6508

Stretegia forex scalping jest bez wątpienia tematem, który coraz częściej pojawia się w dyskusjach inwestorów, rozgrzewa wyobraźnię, zachęca do poszerzania swoich horyzontów wiedzowych. Co i rusz słyszymy historię inwestora żyjącego własnie ze scalpingu na rynku forex. Mówimy przy tym zwykle o szybkich i dużych zyskach osiąganych kosztem nieraz jedynie kilkudziesięciu minut spędzonych przy komputerze. Czy w tych opowieściach jest choć ziarno prawdy? Czy rzeczywiście strategia forex scalping może być aż tak atrakcyjna? Czy strategia forex scalping jest dla mnie? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie w niniejszym artykule.

1. WPROWADZENIE

Na początek powiedzmy o trzech fundamentalnych zasadach strategii forex scalping:

 1. Scalper powinien zawsze przed zawarcie transakcji zidentyfikować aktualną sytuację rynkową
 2. Trzy główne z punktu widzenia scalpingu stany, które można wyróżnić to :
  • Trend
  • Range
  • Breakout
 3. Po zidentyfikowaniu stanu, w którym znajduje się aktualnie rynek Scalper powinien podejmować decyzję w oparciu o aktualne zachowanie ceny

RYNEK W TRENDZIE

Jedno z najogólniejszy praw analizy wykresów instrumentów finansowych mówi tym, że rynki statystycznie rzecz ujmując wykazują tendencję do dłuższego w czasie przebywania w trendzie niż poza nim. Jest to odwieczna prawo rynku, z którego użytek może robić również Scalper.

W strategii scalpingowej kluczowe dla określenia trendu jest znalezienie tzw. „swing highs” i „swing lows”:

 • swing high – to gładki, silny i dynamiczny ruch wzrostowy, nie przerywany większymi korektami; kończy się zwykle dotarciem do lokalnego maksimum;
 • swing low – to gładki, silny i dynamiczny ruch spadkowy, nie przerywany większymi korektami; kończy się zwykle dotarciem do lokalnego minimum;

Dla określenia, np. trendu wzrostowego będziemy zatem potrzebować serii coraz to wyżej położonych szczytów i dołków. Dla trendu spadkowego – coraz niżej położonych szczytów i dołków.

forex scalping

RANGE

Range w terminologii klasycznej analizy technicznej to zwyczajny trend boczny poruszający się pomiędzy dwiema strefami wsparcia i oporu. Pomimo, że rynek nie znajduje się w żadnym określonym trendzie wyższego rzędu wprawiony Scalper nadal może znaleźć na nim wiele ciekawych dla siebie okazji do handlu.

Po zidentyfikowaniu range Scalper może zając neutralną pozycję na rynku i zawierać pozycje długie w okolicach wsparć lub krótkie w okolicach oporów, bądź oczekiwać na breakout.

scalping forex

BREAKOUT

Po zidentyfikowaniu range na rynku mamy pewność, że za jakiś czas nastąpi breakout, a więc wybicie z niego w jednym czy drugim kierunku. Scalperzy czekają właśnie na takie wybicie, na którym będą chcieli zawierać transakcję w kierunku zapoczątkowanego trendu.

Takie potencjalne miejsce do zajęcia pozycji długiej widzimy również na powyższym wykresie w miejscu wybicia oporu.

2. WARUNKI TRANSAKCYJNE

SPREAD

Spread to najważniejszy parametr z warunków transakcyjnych na jaki zwraca uwagę Scalper. Otwierając i zamykając nieraz setki transakcji dziennie Scalper będzie zwracał uwagę na najmniejszy nawet koszt w postaci każdego dodatkowego dolara za pips.

PŁYNNOŚĆ

Płynność danej pary walutowej to kolejna cecha danego rynku mająca ogromny wpływ na strategie scalpingową. Chcąc zarabiać na najmniejszych możliwych ruchach rynkowych oczywiste staje się, że im większe te ruchy, tym większa szansa na zarobki..

KTÓRA PARA WALUTOWA?

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Scalper musi dokonać najważniejszego wyboru – na jakiej parze walutowej opierać swoje inwestycje. W praktyce większość inwestorów skupia się na najbardziej płynnych parach walutowych grupy państw G8.

3. INTERWAŁ CZASOWY

Wybór interwału czasowego jest jednym z głównych zmartwień inwestorów, podobnie jest w przypadku scalpingu. Mówimy tutaj o dwóch perspektywach opisanych poniżej.

PERSPEKTYWA ANALITYCZNA

To spojrzenie na rynek niejako „z lotu ptaka”, które służy określenia ogólnej sytuacji na rynku oraz dominującego trendu. W przypadku strategii forex scalping perspektywą tą są najczęściej wykresy H4 oraz H1, które określają zachowanie rynku dostatecznie dokładnie aby w okresie późniejszym móc zawierać zyskowne transakcje na niższych interwałach.

PERSPEKTYWA ZAWIERANIA TRANSAKCJI

Mówimy tutaj o wykresie, z poziomu którego będziemy zawierać transakcje i na którym szukamy bezpośrednich sygnałów do wejścia/wyjścia z pozycji. Mamy tutaj przy tym kilka możliwości:

 • jeśli planujemy zwieranie 1-2 transakcji dziennie – właściwym interwałem będzie M30 lub M15
 • 3-5 transakcji – interwał M5
 • powyżej 5 transakcji dziennie – interwał M1

4. WSPARCIA I OPORY

Kwestią podstawową dla zyskownego scalpingu na rynku forex jest umiejętność odnajdywania wsparć i oporów. Poniżej przyjrzymy się trzem najbardziej popularnym metodom jak tego dokonać.

PRICE ACTION

Pierwszym z podstawowych narzędzi analitycznych Scalpera jest Price Action – obserwacja samego wykresu cenowego bez wykorzystania jakichkolwiek dodatkowych wskaźników. Kluczowym pojęciem są tutaj omówione powyżej tzw. swing high i swing low. Te ruchy ceny oraz ich koniec mogą w bardzo dobry sposób prognozować powstawanie tak ważnych dla Scalpera wsparć i oporów.

PIVOT POINTS

Pivot Points to jeden z bardzo użytecznych i prostych do zastosowania wskaźników. Jest on dostępny domyślnie w większości platform inwestycyjnych lub istnieje możliwość doinstalowania go, tak jak to ma miejsce w najbardziej chyba popularnej na rynku platformie MetaTrader 4 lub MetaTrader5.

Pivot Points, czy inaczej Pivot Lines to poziome linie rysowane przez wskaźnik na wykresie według określonej formuły. Linie te wyznaczają bezpośrednio potencjalne wsparcia i opory i jako takie mogą być rozumiane i wykorzystywane w codziennych inwestycjach.

ŚREDNIE KROCZĄCE

Średnie kroczące to jedne z najstarszych, najprostszych i najbardziej wiarygodnych narzędzi analizy technicznej. Posiadają wiele zastosowań w zależności od różnych parametrów, których używamy wraz z nimi.

Jednym z możliwych zastosowań średnich kroczących jest ich wykorzystanie właśnie jako elementu wyznaczającego poziomy wsparć i oporów. Scalper stosuje przy tym kilka różnych średnich o różnych parametrach, które wyznaczają potencjalne wsparcia oraz opory.

5. SCALPING W OPARCIU O RANGE

Scalper stoi przed wieloma możliwościami podjęcia decyzji co to wejścia w potencjalną transakcję. Jednym z rozwiązań jest trading od poziomu wsparcia do najbliższego oporu (bądź odwrotnie), czyli trading w tzw. range.

TRADING W OPARCIU O RANGE

Pierwszym zadaniem w przypadku tradingu w oparciu o range jest wyznaczenie wg. powyżej opisywanych zasad poziomów wsparć i oporów. Po dokonaniu tego większość pracy jest wykonana, jako że ogólna strategia tradingu w oparciu o range zakłada zawieranie transakcji od jednego poziomu do drugiego stanowiąc tym samy de facto kompletną i dość mechaniczną strategię rynkową.

Scalperzy mówią o „kupowaniu wsparć” oraz o „sprzedawaniu oporów”, jako że strategia gry w range opiera się właśnie na zawieraniu zleceń „do wewnątrz” range z nadzieją dotarcia do najbliższego poziomu. Range pozwala nam również na precyzyjne ustawianie zleceń Stop Loss i Take Profit.

RANGE Z WYKORZYSTANIEM OSCYLATORA

Pomocnym narzędziem w przypadku tradingu w oparciu o range jest użycie oscylatorów. W takim przypadku Scalper inwestuje bardzo podobnie jak w powyższym przykładzie, z tą jednak różnicą, że sama decyzja o wejściu w transakcję wspierana jest odczytem z oscylatora.

6. SCALPING Z WYKORZYSTANIEM ZNIESIEŃ

Kolejną z technik, którą potencjalnie Scalper może wykorzystać do podjęcia decyzji o otwarciu transakcji jest użycie zniesień.

WYKORZYSTANIE ZNIESIEŃ

Inwestując w oparciu o zniesienia Scalper przed podjęciem decyzji o wejściu w pozycję musi określić panujący na rynku trend. Określanie trendu jest osobnym i bardzo obszernym tematem wymagającym omówienia w osobnym miejscu. Niezależnie jednak od tego jaką metodę określania trendu wybierzemy należy pamiętać o stałym jej stosowaniu niemodyfikowaniu w trakcie stosowania danej strategii.

Po określeniu dominującego na rynku trendu Scalper wykorzystuje zniesienia. Aby móc podjąć decyzję o otwarciu transakcji najlepiej aby interesujące nas zniesienie pokrywało się ze wsparciem, bądź oporem wyznaczonym za pośrednictwem którejś z wyżej opisywanych zasad.

ZNIESIENIA Z OSCYLATOREM

Podobnie jak w przypadku tradingu w range, tak samo inwestując z wykorzystaniem zniesień pomocne może okazać się użycie oscylatora jako narzędzia potwierdzającego moment wejścia w pozycję.

Oscylator również i w tym przypadku pokazuje nam precyzyjnie moment wejścia w pozycję, podczas gdy ogólna analiza przeprowadzana jest w oparciu o zniesienia oraz zbiegające się z nimi poziomy wsparć i oporów.

7. SCALPING WYBICIOWY

Scalping wybiciowy, czyli z angielskiego trading w oparciu o tzw. breakouts jest jedną z najbardziej charakterystycznych dla scalpingu metod i de facto bardzo często scalping jest utożsamiany właśnie z tą metodą inwestowania.

INWESTOWANIE W OPARCIU O WYBICIA Z RANGE

Podstawą inwestowania w oparciu o range jest wyznaczenie go na wykresie oraz określenie poziomów wsparć i oporów. Po wykonaniu tej części pracy Scalper będzie chciał kupować przy przebiciu oporu lub sprzedawać w momencie przebicia wsparcia.

Największym problemem w przypadku tej strategii jest precyzyjne określanie miejsca wybicia z range. Teoretycznie już nawet pokonanie wsparcia/oporu o 1 pips powinniśmy uznawać za wybicie z range, jednak różni inwestorzy stosują tutaj nieraz bardzo odmienne parametry. Bardziej konserwatywni inwestorzy mogą czekać na zamknięcie się świecy wykresu M30. Jeśli nastąpi ono poza poziomem wsparcia/oporu, wówczas możemy mówić o wybiciu z range.

WYBICIA, A RYZYKO

Jednym z największych problemów dotyczących scalpingu wybiciowego jest unikanie fałszywych wybić z range. Niezależnie od tego jaką konkretną strategię stosuje dany scalper, fałszywe wybicia będą się tak czy inaczej zdarzać. Jedyną naszą obroną przed nimi jest zatem właściwe stosowanie zasad zarządzania ryzykiem oraz kapitałem.

8. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I KAPITAŁEM

Myśląc o zarządzaniu ryzykiem oraz kapitałem w strategii forex scalping mamy do czynienia de facto z dwoma odrębnymi zagadnieniami, które omówimy poniżej.

RISK & REWARD

Risk & Reward (z ang. Zysk i Ryzyko, inaczej Risko to Reward, R/R) to stosunek wielkości Stop Loss i Take Profit, które będziemy ustawiać w przypadku wchodzenia w transakcję w oparciu o strategię forex scalping.

Mówi się tutaj o absolutnym minimum, w przypadku którego Take Profit musi być 2 razy większy od Stop Lossa (R/R w tym wypadku wynosi 2:1). Zaleca się jednak stosowanie R/R na poziomie 3:1 i większe.

ZLECENIA STOP LOSS

O ustawianiu zleceń Stop Loss można pisać i dyskutować bardzo długo. Najważniejsze jest aby Stop Loss stanowił określoną i stałą część kapitału zgromadzonego na rachunku inwestycyjnym. Najczęściej mówi się o wartości Stop Loss na poziomie 2% kapitału.

W przypadku strategii forex scalping Stop Loss musi być możliwie najmniejszy, dlatego zaleca się stosowanie wartości 1%.

9. SPODZIEWANE WYNIKI – PRZYKŁAD

Aby spróbować wyprognozować spodziewane wyniki inwestycji w oparciu o strategię scalpingową możemy spojrzeć na wyniki  inwestycyjne „Pana Mateusza” z Warszawy, początkującego inwestora stawiającego swoje pierwsze kroki na rynku forex.

„Pan Mateusz” inwestuje na rachunku live od 9 miesięcy. Pierwsze 3 miesiące zakończyły się niesatysfakcjonującymi go wynikami, więc spróbował swoich sił z wykorzystaniem scalpingu. „Pan Mateusz” inwestował w oparciu o scalping przez kolejne 6 miesięcy. Wyniki zastosowania powyższych zasad możemy prześledzić poniżej.

Wynik po pierwszych 3 miesiącach (pipsów na miesiąc):                                                    158 pipsów.

Wynik po kolejnych 6 miesiącach (pipsów na miesiąc):                                                       389 pipsów.

„Pan Mateusz” zarobił zatem 247% więcej w każdym kolejnym miesiącu, w którym korzystał ze strategii forex scalping.

PODSUMOWANIE

Tak jak widzieliśmy to w powyższym artykule scalping na rynku forex obarczony jest wieloma zasadami i pozornie może wydawać się metodą trudną do zastosowania. Rzeczywiście jego nauka może być dość czasochłonna i może wymagać wielu poświęceń ale osoby, które na co dzień ją stosują mówią zgodnie o tym, że ten sposób inwestycji jest de facto jednym z najprostszych do nauki i najłatwiejszych do zastosowania. Nie wymaga on znajomości żadnych wskaźników, które automatycznie wskazywałyby Ci na sposobność do zawierania transakcji i tym samym narażały Cię na to, że wskaźnik się pomyli. W przypadku scalpingu wszystko zależy od Ciebie. Gdy nauczysz się tej metody inwestycyjnej trading wyda Ci się nudny – jedyne co będziesz musiał robić to raz po raz realizować swój plan i zarabiać pieniądze. A przecież o to w tym wszystkim chodzi, prawda?