Swap na Forex

swapy

1109
swap

Co to jest Swap

SWAP (rolover i overnight) – Swapy są różnicami stóp procentowych i mają istotne znaczenie na rynku walutowym.. Swap jest to operacja pozostawienia otwartej pozycji na następną dobę, za którą otrzymujemy lub płacimy odsetki.

Overnight – Pozycje overnight reprezentują wszystkie otwarte pozycje długie i krótkie, pozostawione na godzinę rolowania pozycji czyli moment naliczania odsetek.

Rolover – Rolowanie pozycji oznacza moment, w którym broker forex nalicza dodatnie lub ujemne odsetki w zależności od wysokości stóp procentowych występującym w danym kraju. Każda para walutowa składa się z dwóch różnych walut i co za tym idzie z dwóch zwykle różnych stóp procentowych.

Jeśli jesteś inwestorem, który zamyka transakcje podczas trwania jednej sesji tradingowej swapy dla Ciebie nie są istotne. Jeśli jesteś traderem inwestującym średnio lub długoterminowo powinieneś zwrócić swoją uwagę na wysokość swapów jaka jest dodawana lub odejmowana od twojego konta. Brokerzy forex prezentują wysokość swapów zwykle w formie tabeli lub po pobraniu platformy transakcyjnej gdzie w prosty sposób możemy sprawdzić wysokość swap na wszystkich interesujących nas instrumentach.

Ponieważ rynki walutowe obejmują równoczesny zakup jednej waluty i sprzedaż drugiej waluty, a w państwach często występują spore różnice w stopach procentowych ważne jest abyś podczas zawierania transakcji zwrócił uwagę na wysokość punktów swap przy inwestowaniu długoterminowym wysokość tych punktów będzie miała duży wpływ na twoje końcowe zyski.

Punkty swapowe lub rollover są zazwyczaj pobierane w terminie zwanym overnight czyli nocą. W weekend punkty swap nie są naliczane dlatego w każdą środę tygodnia stosuje się potrójną kumulację odsetek.

Jak ustalane są punkty swap?

W teorii, gdy kupisz walutę o wyższej stopie procentowej i sprzedasz walutę o niższym oprocentowaniu uzyskasz pozytywne odsetki z samego faktu posiadania otwartej pozycji i jej przeniesienia na następny dzień tradingowy. Gdy kupisz walutę z niższym oprocentowaniem i sprzedasz walutę o wyższym oprocentowaniu, otrzymasz ujemne odsetki.

Przykład SWAP

Załóżmy, że chcesz kupić parę walutową AUD/USD (dolar australijski do dolara amerykańskiego).

Wiemy, że stopa procentowa w Australii wynois 2,5 %, podczas gdy stopa procentowa w USA wynosi 0,5 %. Przy zakupie AUD/USD 2,5% – 0,5% = 2 % stopa swap. Jeśli chodzi o trading na forex nie otrzymasz rzeczywistych 2 % w skali roku, ponieważ wiele zależy od dostawców płynności z jakich korzysta dany broker forex. Tym samy na rynku forex praktycznie każdy broker ma wyliczone punkty swapowe według nieco innej metodologii.

Gdzie sprawdzić wysokość prowizji za rollover (przetrzymanie pozycji przez noc) ?

Jeżeli handlujesz na platformie forex MetaTrader4, to łatwo spawdzić wysokości punktów swapowych dla par walutowych czy innych instrumentów dostępnych u brokera forex. Aby sprawdzić stawki swap w oknie “Rynek” kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolny isrument i wybierz”Symbole“. Następnie wybierz interesująca cię parę walutową i kliknij przycisk “Właściwości“.

swap forex

swap

punkty swap
punkty swap na platformie forex

W powyższym przykładzie możemy zobaczyć dane swap na temat pary walutowej AUD/USD dla:

  • pozycji 1 lot (100.000 jednostek)
  • dla pozycji długich (kupno AUD/USD), swap dodatni 2.9 punkta
  • dla pozycji krótkich (sprzedaż AUD/USD), swap ujemny 6.87 punkta
  • w środę zawsze naliczana jest trzykrotna wartość swap

W zależności od wielkości transakcji (lot), swapy są odpowiednio dostosowane.

Korzyści i straty dla traderów w związku z punktami swap

Dla traderów zamykających transakcje podczas jednej sesji handlowej swapy/rolowanie pozycji nie są żadnym problemem. Trudność mogą spotkać jedynie inwestorów, którzy celowo przetrzymują transakcje na kolejne sesje handlowe. Należy wtedy spojrzeć na wysokość punktów swapowych tak aby po kilku tygodniach transakcja, która zarobiła na rynku nie stała się transakcją stratną z powodu naliczania odsetek.

Należy dodać, że punkty swapowe są wykorzystywane przez niektórych traderów jako dodatkowe źródło dochodu. Może zaistnieć taka sytuacja, że trader traci na rynku ale każdego dnia otrzymuje dodatnie odsetki za samo trzymanie pozycji i taka transakcja zacznie przynosić zysk.