Poradnik inwestora: jak osiągać zyski strategią swing trading?

1146

Jak osiągać zyski metodą swing trading

Swing trading to styl inwestycyjny, w ramach którego inwestor stara się zarabiać na akcjach wybranej spółki przez 1 do 4 dni. Swing traderzy posługują się analizą techniczną, aby znajdować akcje dysponujące krótkoterminowym potencjałem wzrostu ceny.

Inwestorów takich nie interesują dane fundamentalne ani implikowana wartość akcji, a raczej trendy i wzorce zmian ich cen.

ZASADA

Aby zidentyfikować sytuacje, w których akcje określonej spółki mają nadzwyczajny potencjał wzrostu w krótkim okresie, inwestor musi działać szybko. Swing trading jest w związku z tym wykorzystywany przez wiele osób inwestujących w czasie wolnym, a także przez inwestorów jednosesyjnych. Duże instytucje obracają wolumenami zbyt dużymi, by móc szybko zajmować pozycje i równie szybko je likwidować. Inwestor indywidualny natomiast jest w stanie wykorzystywać takie krótkoterminowe wahania kursów, jednocześnie nie konkurując bezpośrednio ze znaczącymi graczami.

PRZECIĘTNY ZWROT

Swing tradingu nie należy uważać za metodę naukową ani za system. Jest to sposób uzyskania przewagi umożliwiającej osiąganie zysków z transakcji. Każdy swing trader wybiera momenty zaangażowania się na rynku i opuszczenia go w nieco inny sposób. Przeciętne stopy zwrotu są w związku z tym bardzo zróżnicowane – niektórzy inwestorzy podwajają posiadany kapitał co sześć miesięcy, a inni mają trudności z przekroczeniem oprocentowania rachunku bieżącego.

RYZYKO

Ryzyko straty w swing tradingu zwykle wzrasta w przypadku wąskiego kanału bocznego lub trendu horyzontalnego, w przeciwieństwie do hossy lub bessy, gdy wyraźnie widać, w którą stronę porusza się rynek. Swing trader przed zajęciem pozycji będzie często poszukiwać korekt ceny akcji znajdującej się w trendzie, a także czekać na powrót trendu. Jest to strategia związana ze stosunkowo niskim ryzykiem, ponieważ wykorzystuje się trendy – trzeba jednak starać się otwierać pozycje już na początkowych etapach ich trwania. Stabilność trendu bazowego można natomiast sprawdzać, posługując się analizą techniczną i liniami trendu.

Jeżeli jesteś doświadczonym inwestorem, który potrafi osiągać zyski, dobrym sposobem zarządzania ryzykiem będzie dla Ciebie określanie procentowych udziałów w kapitale. Jeżeli jednak jesteś nowicjuszem lub inwestorem średnio zaawansowanym, swing trading nie będzie dla Ciebie najlepszym sposobem na określanie wielkości pozycji. Każda transakcja charakteryzuje się wielkością odpowiednią ze względu na Twoją tolerancję ryzyka. Wielkość taka jest niezależna od zasobności Twojego rachunku.

Początkujący inwestorzy mają tendencję do zajmowania pozycji zbyt dużych z punktu widzenia ich poziomu akceptowanego ryzyka lub wiedzy. W rzeczywistości łączna rentowność ich inwestycji spada, gdy biorą się za większe transakcje, ponieważ: (a) zbyt wcześnie ekscytują się „dobrymi” okazjami lub (b) przetrzymują pozycje zbyt długo, ponieważ wpadają w panikę, widząc, jak nawet niewielka strata procentowa mnożona jest przez spore zainwestowane kwoty.

Aby zwiększyć efektywność inwestycji, swing traderzy również korzystają z kontraktów CFD z uwagi na to, że pozwalają one ograniczyć kwoty niezbędne do zawarcia transakcji – gotówka jest lewarowana i w rezultacie można sobie pozwolić na posiadanie akcji o wartości znacznie przekraczającej posiadane zasoby. W trakcie utrzymywania kontraktów CFD i zajętych pozycji inwestorzy obciążani są odsetkami od pożyczanych kwot niezbędnych do zachowania ich stanu posiadania, jednak tego rodzaju koszty są niewielkie w porównaniu z zyskami, które można osiągnąć dzięki zawieranej transakcji.