Szwajcarski Bank Narodowy

474
Frank szwajcarski

Szwajcarski Bank Narodowy

Szwajcarski Bank Narodowy (niem. Schweizerische Nationalbank (SNB), franc. Banque Nationale Suisse (BNS), wł. Banca Nazionale Svizzera (BNS), romansz Banca Naziunala Svizra (BNS)) – bank centralny Szwajcarii. Jest odpowiedzialny za politykę pieniężną i emisję franka szwajcarskiego.

– Szwajcarski Bank Narodowy-bank centralny Szwajcarii założony w 1907 r. z dwoma siedzibami znajdującymi się w Bernie i Zurychu.

Szwajcarski Bank Narodowy jest zobowiązany na mocy Konstytucji Szwajcarii i ustawy do działań w interesach kraju prowadzić politykę pieniężną poprzez regulację stabilności cenowej oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego. SBN jest również odpowiedzialny za wydawanie banknotów.

Jaka jest struktura SBN?

– Dwie siedziby w Bernie i Zurychu.
– Sześć przedstawicielstw w Bazylea, Genewa, Lozanna, Lucerna, Lugano i St. Gallen.
– Czternaście agencji obsługiwanych przez banki kantonalne.

Na jakie rynki wpływają decyzje SBN?

Decyzje podejmowane przez SBN najbardziej wpływają na CHF i SUI20. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby śledzić decyzje banku dotyczące stóp procentowych.

Cele Szwajcarskiego Banku Narodowego

Głównym celem Szwajcarskiego Banku Narodowego (Swiss National Bank – SNB) jest dbanie o stabilny poziom cen w gospodarce. W Szwajcarii prowadzona jest polityka celu inflacyjnego, która określa, że stabilność cen oznacza poziom inflacji konsumenckiej na poziomie niższym od 2% rocznie.

Ponadto SNB dba o stabilność całego sektora bankowego, a także prowadzi badania statystyczne związane z rynkami finansowymi.