Towary i Surowce

Rynki Finansowe

1731
Towary i Surowce

Handel towarami i surowcami

Rynek towarów i surowców obejmuje szeroki wachlarz instrumentów: metale, surowce energetyczne, płody rolne, pszenicę, kukurydzę, kakao, cukier, soki, bawełnę i wiele innych. Każdy z nich ma swoją specyfikę i jest dostępny w różnych godzinach, w zależności od giełdy, z której pobierane są kwotowania.

Towary i surowce są instrumentami handlowymi oferowanymi przez brokerów forex o najlepszych spreadach na rynku i natychmiastowej egzekucji zleceń, które nie wymagają dodatkowego ryzyka związanego z przewalutowaniem. Handel Spot działa podobnie do handlu walutami, w którym inwestor może kupować lub sprzedawać towaru lub surowce po aktualnych cenach.

Towary i Surowce

Rynek surowców i towarów obejmuje szeroki wachlarz instrumentów: metale, surowce energetyczne, płody rolne, pszenicę, kukurydzę, kakao, cukier, soki, bawełnę i wiele innych. Każdy z nich ma swoją specyfikę i jest dostępny w różnych godzinach, w zależności od giełdy, z której pobierane są kwotowania. Rynek surowcowo-towarowy: Umożliwia osiąganie wysokich zysków, dzięki swej zmienności . Dywersyfikuje portfel inwestycyjny, udostępniając kilkadziesiąt instrumentów. W ramach CFD dostępna jest dźwignia finansowa i krótka sprzedaż Umożliwia rolowanie poszczególnych instrumentów.

W skład rynku towarów i surowców wchodzą:metale, surowce energetyczne, płody rolne, pszenicę, kukurydzę, kakao, cukier, soki, bawełnę i wiele innych.

Rola towarów i surowców w budowie portfela

Surowce i towary skutecznie dywersyfikują portfel inwestycyjny, zwiększając tym samym bezpieczeństow kapitału oraz zapewniają wiele atrakcyjnych okazji finansowych. Inwestycje warto poprzedzić teoretycznym zapoznaniem się z danym instrumentem oraz rynkiem, na którym jest uprawiany.

Co wpływa na cenę towarów i surowców

Cena danego towaru bądź surowca najczęściej uzależniona jest od czterech głównych czynników: popytu i podaży, restrykcji eksportowych (sytuacji polityczno-gospodarczej), stanu zapasów oraz pogody, która bezpośrednio wpływa na wielkość zbiorów wybranych instrumentów.

Horyzont inwestycyjny

Trendy na rynku surowcowo-towarowym zazwyczaj ograniczają horyzont inwestycyjny do średniego terminu, to znaczy od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Korzyści z handlu towarami i surowcami

  • Przeprowadzanie transakcji handlowych bez faktycznego posiadania instrumentu finansowego, na którym opiera się kontrakt
  • Natychmiastowa ekspozycja na światowe gospodarki
  • Spekulowanie na zwyżkowych i zniżkowych trendach rynkowych
  • Idealne także dla początkujących graczy ze względu na niskie depozyty
  • Możliwość otwierania pozycji krótkich i czerpania zysków ze spadku cen
  • Brak dodatkowych kosztów