Trend zwyżkujący

Analiza Techniczna Formacje

1128
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

TREND ZWYŻKUJĄCY

Przydatność: określenie tendencji kursu, podjęcie decyzji sprzedaży
Wolumen: patrz opis
Ruch cen: zależy od czasu trwania trendu
Sygnał sprzedaży: przebicie w dół linii trendu

Teoria

Trend zwyżkujący teoriaAby wyznaczyć trend zwyżkujący należy wyodrębnić dwa minima cenowe (1,2) przy czym drugie musi zostać ustalone na wyższym poziomie niż pierwsze. Minima te muszą być oddalone od siebie przynajmniej o tydzień, a pomiędzy nimi kurs musi wyraźnie odejść od wyznaczanej właśnie linii trendu. Potwierdzenie trendu następuje, gdy kolejne minimum cenowe (3) utworzy się na tej linii lub w jej pobliżu.

Istnieją trzy kryteria ważności (w sensie technicznym) trendu zwyżkującego:

  • ilość potwierdzeń: większa liczba dołków na linii bądź blisko niej świadczy o większej sile trendu, tzn. każdy test trendu podkreśla jego znaczenie
  • odległość między punktami wyznaczającymi trend: im większy jest odstęp (w czasie) pomiędzy dołkami, tym silniejszy trend
  • kąt nachylenia: im mniej stroma jest linia trendu, tym większe jest jej znaczenie (tym trudniej trend będzie przebity i tym ważniejszy jest sygnał sprzedaży po przebiciu trendu).

Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, jeśli kurs przebija w dół linię trendu (o co najmniej 3% w przypadku akcji, lub 2% w przypadku indeksu).

Uwaga 1: Bardzo duży wzrost wolumenu obrotów podczas przebicia linii trendu, a potem natychmiastowy powrót kursu do tej linii może oznaczać fałszywy sygnał sprzedaży.

Uwaga 2: Na początku głównego trendu wzrostowego poprawnie wyznaczona linia najczęściej przebiega przez drugie i trzecie minimum (a nie przez pierwsze i drugie). Wolumen obrotów powinien potwierdzać trend tzn. powinien osiągać wyższe wartości, gdy kurs wyznacza nowe maksima.

Taktyka gry

Trend zwyżkujący taktykaJeśli posiadasz akcje:

  • jeśli nastąpi przebicie w dół czerwonej linii trendu sprzedaj natychmiast
  • jeśli nastąpi przebicie w górę niebieskiej linii trendu i trend nie jest bardzo stromy, sprzedaj na wybiciu i odkup na korekcie (pod warunkiem, że linie trendu nie tworzą klina zwyżkującego)

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • jeśli nastąpi przebicie w górę niebieskiej linii trendu i trend nie jest bardzo stromy, możesz kupować na korekcie
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut