Trix – Trix Index

Analiza Techniczna Wskaźniki

1332
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

TRIX OSCILLATOR (TRIX) TRIX OSCILLATOR (TRIX)

Wskaźnik TRIX, autorstwa Jacka Hutson, powstał we wczesnych latach osiemdziesiątych. Pod tą nazwą kryje się wskaźnik oparty na jednookresowym momentum z potrójnie wygładzonej wykładniczej średniej kroczącej kursu. TRIX eliminuje cykle krótsze niż ustawiona dla wskaźnika długość okresu. Dzięki temu swoistemu filtrowi eliminuje on ruchy cen instrumentu które są mało istotne dla większych trendów w nim występujących.

Wskaźnik TRIX używa się w sytuacji, gdy występują wyraźne trendy i stosuje się go prognozowania punktów zwrotnych tychże trendów.

TRIX interpretuje się na trojaki sposób: poszukuje się dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika i wykresem kursu instrumentu, obserwuje sygnały kupna/sprzedaży powstające w wyniku przecięcia się linii wskaźnika z linią Signal oraz poszukuje momentów zmiany kierunku wskaźnika po osiągnięciu lokalnych ekstremów.

Jak widać na wykresie u góry strony, sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wyświetlony, gdy wykres wskaźnika przecina od dołu linię Signal, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) gdy wykres przecina od góry linię Signal. Równie mocnymi sygnałami do zakupu (K) i sprzedaży (S) są lokalne ekstrema wykresu wskaźnika.

Przykład dywergencji został przedstawiony na poniższym wykresie, gdzie wskaźnik zwyżkuje (B) przy zniżkującym trendzie instrumentu (A). Zniżka kursu nie znajduje potwierdzenia w przebiegu wskaźnika TRIX, co sugeruje zmianę trendu instrumentu (patrz C).

TRIX OSCILLATOR

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut