Warren Buffett „Wyrocznia z Omaha”

Legendy Tradingu: Warren Edward Buffett

2412
Warren Buffett
Warren Buffett

Warren Edward Buffett (ur. 30 sierpnia 1930 w Omaha)

Amerykański inwestor giełdowy, przedsiębiorca i filantrop. Jest powszechnie uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie. Warren Buffett, często określany jako „legendarny inwestor”, jest głównym akcjonariuszem, przewodniczącym rady nadzorczej oraz prezesem Berkshire Hathaway. Od wielu lat konsekwentnie utrzymuje się na szczytach list najbogatszych ludzi świata. W 2008 roku był uznawany za najbogatszego człowieka świata, a obecnie (2015) zajmuje trzecie miejsce na liście najbogatszych. Buffett bywa nazywany „Wyrocznią z Omaha” lub „Mędrcem z Omaha” i jest znany z wierności zasadom inwestowania w wartość (value investing) oraz oszczędności i skromności w życiu osobistym, pomimo posiadanej fortuny. Jest znany także ze swojej filantropii oraz obietnicy przekazania 99 procent swojego majątku na cele charytatywne, co realizuje głównie poprzez Fundację Gatesów (the Gates Foundation). Jest synem republikańskiego kongresmena Howarda Buffetta.  Jego „nos” do interesów spowodował, że jednym z jego pseudonimów jest „Wyrocznia z Omaha”. Jego biografia jest interesującą historią o tym, jak dzięki klarownej strategii inwestycyjnej zostać jednym z największych inwestorów w historii.

Od dziecka interesował się matematyką i różnego rodzaju obliczeniami. Opowiadają, że jego pierwszym biznesem było kupno w sklepie dziadka sześciopaku Coca Coli za 25 centów i odsprzedanie każdej butelki za 5 centów – czyli zarobił pierwsze 5 centów mając sześć lat! Gdy miał jedenaście lat zarabiał już pieniądze zarówno pracując, jak i inwestując na giełdzie, mimo że miał zamożnych rodziców (ojciec był maklerem). W trakcie studiów poznał zasady inwestycyjne Benjamina Grahama, a potem przez 2 lata pracował w firmie należącej do Grahama stosując te zasady w praktyce.

Od 1956 pracuje jako wspólnik w firmie inwestycyjnej osiągając średnio rocznie prawie 30% przyrost zysków. Stale stosuje zasadę inwestowania na podstawie wartości firmy, a nie koniunkturalnej mody. Od 1962 roku kupuje akcje firmy włókienniczej Berkshire Hathaway, która pod jego wpływem po pewnym czasie zaprzestaje nieopłacalnej w USA produkcji tkanin (skąd my to znamy!) i przekształca się w firmę inwestycyjną.

Buffett kupując akcje firm kieruje się przede wszystkim rachunkiem wyników, ilością pieniędzy generowanych dla akcjonariuszy, jakością kadry kierowniczej, rozsądnym zadłużeniem i zrozumieniem działalności spółki(przez długie lata nie inwestował w tzw. nowe technologie, twierdząc, że nie zna się na ich działalności). Cenionymi branżami w portfelu Buffetta są banki, ubezpieczenia, media i firmy zbliżone do statusu monopolisty. Ostatnio interesuje się sieciami telewizji kablowej i internetu.

Cechą charakterystyczną inwestycji Warrena Buffetta jest fakt, że bardzo rzadko korzysta z kredytu. Raczej woli przegapić okazję inwestycyjną niż zaciągnąć kredyt. Oczywiście kredytowanie ma sens, gdy jesteśmy pewni, że nasze zyski będą większe niż koszt kredytu (odsetki). Kredyty na pewno są korzystne dla kredytodawców (banków). Jest może jeden wyjątek – są to kredyty na cele mieszkaniowe. Jednak zawsze lepiej jest udzielać kredytu niż go brać.

Ulubionym napojem Warrena Buffetta jest „Cherry Coke”, a jedną z preferowanych firm Coca-Cola. W swoich inwestycjach w przeważającej części stosuje zasady wyceny wartości spółki podobne do zaproponowanych przez Grahama, a dopełnia oceny jakością firmy wzorowaną na Fisherze. Dziś Warren Buffett jest obok Billa Gatesa najbogatszym człowiekiem na świecie, a jego majątek pochodzi z inwestycji kapitałowych. Jest osobą dość oszczędną: mieszka w Omaha, w domu, który kupił w latach 50-tych ubiegłego wieku za 31 500 USD. Na kupno używanego samolotu Falcon za 850 000 USD dał się namówić dopiero w 1986 roku, kiedy już trudno mu było zachować incognito w masowych środkach komunikacji. Oficjalna strona internetowa Berkshire Hathaway Inc. jest też bardzo skromna.

Jako prezes Bershire Hathaway pobiera roczne wynagrodzenie 100 000 dolarów, czyli mniej niż niejeden polski prezes dostaje za miesiąc, a mam wrażenie, że pracuje lepiej niż większość prezesów naszych spółek!

Warren Buffett czyli „Wyrocznia z Omaha” zainwestował w 1998 roku w prawie 130 milionów uncji srebra (jedną piątą całej produkcji 1998r.) po średniej cenie 6$ za uncję. Niewielu przewidywało wtedy boom na rynku surowców. W 2006r. srebro kosztowało 14,68$ za uncję.

Pewien problem stanowi wielkość majątku kontrolowanego przez Berkshire Hathaway. Sukcesy zarządzania przyciągnęły znaczne kapitały, dlatego trudniej jest osiągać dobre wyniki (ten problem znają wszystkie fundusze inwestycyjne). Gdyby Buffet miał mniejsze pieniądze w zarządzaniu, starałby się prawdopodobnie czekać na okazję i kupować firmy poniżej wartości likwidacyjnej.

Nasz inwestycyjny guru zawsze był przeciwny kontraktom terminowym. Twierdził, że powinny być zakazane, ale w marcu 2002 roku sam zagrał na osłabienie waluty amerykańskiej twierdząc, że wzrastający deficyt i ujemny bilans handlu zagranicznego spowodują osłabienie dolara. Nieco później kupił 20 letnią opcję put na indeks giełdowy. Czyli wierzy w długoterminowy trend wzrostowy akcji.

Jak ciekawostkę przytaczam wygranie w styczniu 2006 aukcji charytatywnej na eBay, na obiad z Warrenem Buffettem, przez 45 letniego inwestora z Palo Alto (CA) za cenę – bagatela – 620 000 USD. Zwycięzca aukcji chciał osobiście podziękować Buffettowi za nauki zaczerpnięte z jego filozofii inwestowania.

W połowie 2006 roku Warren Buffett podjął decyzję o przeznaczeniu większej części swego ogromnego majątku na cele charytatywne. Zamierza przekazać znaczną kwotę fundacji Billa i Melindy Gates.

W jesieni 2009 roku Berkshire przejęło za 26 miliardów dolarów Burlington Northern Santa Fe, jedną z największych spółek kolejowych w Ameryce, z przychodami na poziomie 18 miliardów dolarów, której korzenie sięgają 1849 roku. Dotychczas największą transakcją Buffetta było przejęcie w 1998 roku za 18 miliardów dolarów towarzystwa reasekuracyjnego General Re.

Warren Buffett i Bill Gates, oprócz tego, że są najbogatszymi ludźmi w USA, mają inną wspólną cechę – są miłośnikami gry w brydża. Często uczestniczą w turniejach, grają przez internet Jako „T-Bone” i „Challengr”, oraz wsparli program nauki brydża w amerykańskich szkołach średnich kwotą miliona dolarów.

Działając cierpliwie i skrupulatnie, stosując techniki inwestowania według wartości swojego mentora Benjamina Grahama, Buffett inwestuje długoterminowo w spółki, w których zarząd sprawują ludzie, których „lubi, podziwia i ma zaufanie”. Jego reputacja osoby solidnej, kierującej się zdrowym rozsądkiem i szczerej dała mu pozycję guru (jest tematem kilkudziesięciu książek i setek artykułów; jego myśli zawarte w  rocznych sprawozdaniach Berkshire są traktowane jak ewangelia). Co więcej, jego etyczna postawa w obliczu nieuczciwych praktyk przyniosła mu przydomek „Nieoficjalnego Lorda Protektora amerykańskiego kapitalizmu” i miano najbardziej wpływowej osoby w kręgach biznesu Stanów Zjednoczonych („Fortune” (wydanie europejskie), s. 20). Buffett również stanowczo opowiada się za reformą rynku kapitałowego poprzez zastosowanie lepszych standardów sprawozdawczości finansowej, odpowiedzialnego zarządzania powierzonym majątkiem i ładu korporacyjnego.

Buffett, Warren („wyrocznia z Omaha”)

Inwestowanie według Buffetta

Kilka cytatów jednego z największych inwestorów na świecie- Warrena Buffetta. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Warto jednak poznać jego na inwestowanie. W najgorszym wypadku odrzucisz jego metody.

A tak swoją drogą ciekawe jest to, że Buffett kilka lat temu przeznaczył 80% swojego majątku na cele charytatywne i nadal jest w czołówce najbogatszych ludzi na świecie.

 • „Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co otrzymujesz.”
 • „Drżyj, gdy inni są zachłanni. Bądź zachłanny, gdy inni drżą.”
 • „Jeśli interes pójdzie dobrze, to akcje być może też.”
 • „Najlepszym przedziałem czasowym trzymania akcji jest wieczność.”
 • „Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz.”
 • „Zasada nr 1: Nigdy nie trać pieniędzy. Zasada nr 2: Zawsze pamiętaj o zasadzie nr 1.”
 • „Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa, a wrogiem miernego.”
 • „Kamieniem węgielnym naszego stylu inwestowania jest ospałość granicząca z gnuśnością.”
 • „Po kupnie akcji giełda nic już nam nie daje. Może być zamknięta na rok lub dwa.”
 • „Dużo lepiej jest kupić wspaniałą firmę za przeciętną cenę, niż przeciętną firmę za wspaniałą cenę.”
 • „Wielkie okazje inwestycyjne pojawiają się, gdy wspaniałe spółki są dotknięte przez niespodziewane okoliczności, które powodują przecenę akcji.”
 • „Lepiej częściowo mieć rację, niż całkowicie się mylić.”
 • „Nigdy się nie wzbogacisz, będąc chorągiewką na wietrze.”
 • „Nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość; płacisz za to dość wysoką cenę na rynku akcji. A tak w zasadzie, niepewność jest przyjacielem inwestora długoterminowego.”
 • „Nie trzeba być wybitnym naukowcem. Inwestowanie to nie gra, w której facet o ilorazie inteligencji 160 wygrywa z innym o ilorazie 130. Najważniejszy jest rozsądek.”
 • „Nigdy nie wątpiłem w siebie. Nigdy się nie zniechęcałem.”

Strategia inwestycyjna

Jednym z sekretów Warrena Buffetta jest sposób zarządzaniem kapitałem. Wyrocznia z Omaha stosuje bardzo delikatną dźwignię finansową. Andrea Frazzini, David Kabiller i Lasse Heje Pedersen w pracy „Buffett’s Ralpha” szacują, że jego tzw. dźwignia finansowa wynosi około 1,6:1. Kluczowa jest informacja skąd pozyskiwane są środki na inwestycję i jakie jest ich oprocentowanie. Głównym dostarczycielem kredytów są spółki ubezpieczeniowe należące do inwestora (m.in. GEICO, Gen Re, Nederlandse Reassurantie Groep, Berkshire Hathaway Assurance), które inwestują w ten sposób swoje składki jakie otrzymują od ubezpieczających się osób oraz firm. Warren płaci firmom ubezpieczeniowym za pożyczone środki około 2,2% rocznie. Dzięki takiej inżynierii finansowej Buffett pozyskuje bardzo tanie źródło kapitału. Drugim źródłem pieniędzy są odroczone płatności podatkowe w związku z przyspieszoną amortyzacją. Kolejnym źródłem dochodów jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na giełdzie. Jak to wygląda? Warren Buffett wystawia opcje, dzięki czemu otrzymuje premię, a w zamian ponosi ryzyko wykonania opcji. Umiejętny dobór ceny wykonania oraz terminu wygaśnięcia opcji pozwala osiągnąć dodatkowy kapitał.

Jednak samo zdobycie taniego kapitału to nie wszystko. Inwestor musi jeszcze go dobrze zainwestować. Podejście inwestycyjne Buffetta można scharakteryzować jako „poszukiwanie wartościowych spółek po okazyjnej cenie”.  Oto główne reguły stosowane przez Buffetta. Każda firma, którą zamierza nabyć powinna mieć:

 1. biznes, który można łatwo zrozumieć (np. Coca-Cola, Pepsi, Exxon, Heinz itp.);
 2. posiada znaną i cenioną markę;
 3. ma silną pozycję na rynku;
 4. zyski powinny w ciągu ostatnich lat rosnąć;
 5. firma ma perspektywy na przyszłość;
 6. cena akcji powinna być bardzo atrakcyjna;

Sam Buffett mówi, że „staram się kupować akcje na tyle wspaniałe, że nawet idiota potrafi nimi pokierować. Prędzej czy później do tego dojdzie”. Dodatkowo każda osoba, który zamierza inwestować długoterminowo powinna być według niego cierpliwa. Zarówno pod względem przetrzymywania spadków jak i „nieucinania zysków”. Kolejną cechą Warrena jako inwestora jest zdolność do brutalnie szczerej oceny swoich działań, przykładem może być niedawna sprzedaż akcji Wal-Mart. Strategia jaką stosuje Buffett sprawdza się w długoterminowej perspektywie. W latach 1965-2016 średnia stopa wzrostu S&P wyniosła 9,6% (razem z dywidendą). W tym samym czasie Berkshire Hathaway zyskał na wartości średniorocznie 20,8%. Buffetowi jako jednemu z nielicznych inwestorów udało się w długim terminie pokonać rynek.

Mimo ogromnego bogactwa Warren Buffett jest bardzo aktywnym filantropem. Razem z Billem Gatesem zamierza po swojej śmierci przekazać większość majątku fundacjom charytatywnym aby „podzielić się” zgromadzonymi środkami z najbardziej potrzebującymi.

Podsumowując Warren Buffett jest jednym z największych inwestorów, jacy kiedykolwiek działali na rynku. Precyzyjna strategia inwestycyjna, konsekwencja oraz pracowitość powinny być wzorem do naśladowania dla wszystkich inwestujących na podstawie analizy fundamentalnej. Warto przytoczyć trzy cytaty, które dobrze obrazują czym jest poszukiwanie wartości według Warrena Buffetta:

 • „Dużo lepiej jest kupić wspaniałą firmę za przeciętną cenę, niż przeciętną firmę za wspaniałą cenę.”
 • „Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co otrzymujesz.”
 • „Wielkie okazje inwestycyjne pojawiają się, gdy wspaniałe spółki są dotknięte przez niespodziewane okoliczności, które powodują przecenę akcji.”
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut