William Gann

Legendy Trading: William Delbert Gann

2573
William Delbert Gann
William Delbert Gann

William Delbert Gann

William Gann (1878 – 1955) był legendą rynków kapitałowych i towarowych pierwszej połowy ubiegłego stulecia. W ciągu swojej błyskotliwej kariery często osiągał kilkusetprocentową stopę zwrotu w stosunkowo krótkim czasie :

  • 1908 r. – w ciągu 30 dni rachunek o początkowej wysokości 130 USD zwiększył do 12 000 USD
  • 1923 r.- w ciągu 60 dniu kwota 973 USD została powiększona do 30 000 USD
  • 1933 r.- spośród 479 transakcji, jakie przeprowadził w tym roku, aż 422 okazały się udanymi (88%). Uzyskana w ten sposób stopa zwrotu wyniosła ponad 4000%
  • 1946 r. – w ciągu 3 miesięcy zysk netto przy wykorzystaniu początkowego kapitału w postaci 4500 USD wyniósł 13 000 USD (stopa zwrotu osiągnęła zatem prawie 300%).

Jego teorię można określić jako ścisłe połączenie zasad arytmetyki i geometrii. W latach 50-tych i 60-tych większość jego prac była niedostępna w formie pisanej. Dopiero, kiedy w 1976 r. B. Jones nabył firmę wydawniczą Lambert – Gann Publishing Company, a wraz z nią prawa autorskie Ganna, wiele z teorii tego geniusza giełdy zostało przypomnianych społeczeństwu. Najbardziej popularnymi z nich okazały się analiza cykli Ganna, linie Ganna i liczby Ganna.