Wprowadzenie do CFD

Podstawy CFD

1120
CFD
CFD

Kontrakty na różnice handlowe (CFD – Contracts for Differences) powstały, aby umożliwić klientom korzystanie ze wszystkich zalet posiadania pozycji na rynku akcji, indeksów, funduszy ETF, par Forex lub towarów bez konieczności fizycznego posiadania samego instrumentu. Klient zawiera kontrakt na instrument CFD za oferowaną cenę. Różnica między tą ceną i ceną w chwili zamknięcia pozycji zostaje rozliczona w gotówce (stąd nazwa „Kontrakt na różnicę”, czyli CFD).

Należy pamiętać, że klienci handlujący kontraktami CFD mogą stracić cały swój kapitał. Należy zdawać sobie sprawę ze związanego z nimi ryzykiem. Dlatego przed otwarciem rachunku rzeczywistego warto skorzystać z darmowego konta demonstracyjnego gdzie możemy sprawdzić system na wirtualnych środkach.

Dzięki kontraktom CFD klienci mogą kupić (otworzyć długą pozycję) i zamknąć pozycję później poprzez sprzedaż. Klienci mogą również sprzedać (otworzyć pozycję krótką) i zamknąć pozycję później poprzez kupno. Sprzedaż za cenę wyższą/niższą niż cena kupna daje, odpowiednio, zysk lub stratę.

Popularność kontraktów CFD wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat i uważamy, że stają się one coraz bardziej preferowanym sposobem handlowania na rynkach finansowych.

Zasada działania kontraktów CFD wygląda następująco: Zamiast kupować 1000 akcji firmy Microsoft od maklera giełdowego, klient może nabyć 1000 kontraktów CFD firmy Microsoft za pomocą platformy handlowej Plus500. Wzrost cen akcji firmy Microsoft o 5 USD przyniesie posiadaczowi kontraktów CFD zysk równy 5000 USD, dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku kupna akcji notowanych giełdzie.

Platformy brokerów forex oferują kontrakty CFD, przy bardzo przyjaznych wymaganiach dotyczących depozytów. Inne korzyści to brak opłat giełdowych i skarbowych. Handlowanie kontraktami CFD pozwala wyeliminować wiele z wad handlowania faktycznymi akcjami na giełdzie. Można uniknąć kosztów i oczekiwania na fizyczne dostarczenie akcji, ich rejestracji i przechowywania lub opłat powierniczych pokrywanych przez maklera. Inną ważną zaletą kontraktów CFD jest fakt, że klienci mogą inwestować w oparciu o różnice cen korzystając z mechanizmu dźwigni. Handel kontraktami CFD oznacz możliwość obracania portfelem, w którym znajdują się akcje, indeksy lub towary bez konieczności angażowania dużego kapitału. W powyższym przykładzie klient kupujący akcje o wartości 50000 USD musi dysponować początkowym depozytem w wysokości 1000 USD, aby zbudować równoważny portfel CFD.

Wszystkie rozliczenia finansowe, takie jak wypłata dywidend, odbywają się w gotówce wpłacanej bezpośrednio na konto posiadacza kontraktów CFD. Jednakże posiadaczowi równoważnego kontraktu CFD nie przysługuje prawo do głosowania należne posiadaczowi akcji.