Wskaźnik Awesome Oscillator AO

365
wskaźniki giełda forex

Awesome oscillator AO

Awesome oscillator jest oscylatorem badającym impet zmiany ceny. Bazuje on na porównaniu impetu dla 5 okresów z impetem 34-ro okresowym. Dokładnie rzecz biorąc oblicza się go poprzez odjęcie od 5-cio okresowej średniej ruchomej bazującej na cenach średnich, 34-ro okresowej średniej ruchomej również bazującej na cenach średnich.

Poniższy rysunek przedstawia wykres Awesome oscillator, który składa się z dwukolorowych słupków (zielonych i niebieskich). Pierwszy z ww. kolorów przedstawia różnicę dodatnią – wartości z danego okresu są większe niż w okresie poprzednim. Z kolei kolor niebieski ilustruje różnicę ujemną – wartości z danego okresu są mniejsze niż w okresie poprzednim.

Awesome oscillator AO

Zastosowanie Awesome oscillator :

 • Zmiana koloru oscylatora.

AO Awesome oscillatorKiedy po serii słupków niebieskich pojawi się słupek zielony ponad linią 0 otrzymujemy sygnał kupna (na rysunku oznaczone zieloną strzałką w górę). W tej sytuacji można rozważyć ustawienie zlecenia buy stop wyznaczając cenę kupna powyżej najwyższego punktu świecy, której odpowiadał pierwszy zielony słupek oscylatora.
Z kolei w przypadku sytuacji odwrotnej tzn. kiedy po serii słupków zielonych pojawi słupek niebieski poniżej linii 0 (czerwone strzałki) otrzymujemy sygnał sprzedaży. W tej sytuacji można rozważyć ustawienie zlecenia sell stop definiując cenę sprzedaży powyżej najniższego punktu świecy, której odpowiadał pierwszy niebieski słupek oscylatora.

 • Przebicie linii 0.

W tym podejściu nie zwraca się uwagi na zmianę kolorów słupków oscylatora, lecz na występowanie ich powyżej/poniżej linii równowagi. Kiedy zielone słupki znajdujące się poniżej linii równowagi zaczynają pojawiać się powyżej (na rysunku oznaczone czarnymi strzałkami) można rozważyć ustawienie zlecenia buy stop ustawiając cenę powyżej najwyższej wartości świecy odpowiadającej pierwszemu słupkowi oscylatora ponad linią.

W przypadku sytuacji odwrotnej, czyli pojawiających się niebieskich słupków najpierw powyżej a potem poniżej linii 0 (pomarańczowe strzałki) można ustawić zlecenie sell stop z ceną sprzedaży poniżej najniższej wartości świecy odpowiadającej pierwszemu słupkowi oscylatora pod linią równowagi.

Poniżej opisane są potencjalne sygnały wygenerowane przez wskaźnik AO:

Sygnały kupna

 • Pierwszy pod tytułem „saucer” jest wygenerowany trzema kreskami, a dodatkowo w momencie gdy histogram zmienia kierunek ze spadkowego na wzrostowy. Sygnał występuje jedynie gdy druga kreska (w czerwonym kolorze) jest mniejszej wielkości niż pierwsza, a trzecia (zielona) jest wyższa niż druga.
 • Drugi sygnał polega na skrzyżowaniu linii zerowej (0) z dwoma kreskami – gdy histogram przecina od dołu linię zerową, natomiast pierwsza kreska jest jeszcze poniżej linii zerowej.
 • Kolejny sygnał „two pikes” występuje, gdy dwie wyraźnie odstające kreski występują poniżej linii zerowej. Sygnał będzie prawidłowy tylko wtedy, gdy druga kreska jest wyżej położona niż pierwsza – tzn. jest w bliższej odległości do linii zerowej. Kreski występujące między tymi wyraźnymi kreskami również muszą być poniżej linii zerowej ale krótsze niż te dwie wyraźne kreski. Dodatkowo, kolejne kreski po drugiej wyraźnej powinny być coraz krótsze w kierunku linii zerowej.

Sygnał sprzedaży

 • Pierwszy sygnał sprzedaży „saucer” jest wygenerowany trzema kreskami dodatkowo kiedy histogram zmienił kierunek z wzrostowego na spadkowego. Sygnał występuję jedynie kiedy druga kreska (w zielonym kolorze) jest wyższa niż pierwsza a trzecia (na czerwono) jest niższa niż druga.
 • Drugi sygnał polega na skrzyżowaniu linii zerowej (0) dwoma kreskami i kiedy histogram przekracza od góry linii zerowej natomiast, pierwsza jest jeszcze powyżej linii zerowej.
 • Kolejny sygnał „two pikes” występuje kiedy dwie wyraźnie odstające kreski występują powyżej linii zerowej. Sygnał będzie tylko prawidłowy jeśli druga kreska jest niżej położona niż pierwsza – tzn. jest w bliższej odległości do linii zerowej. Kreski występujące między tymi wyraźnymi kreskami również muszą być powyżej linii zerowej, ale krótsze niż te dwie wyraźne kreski. Dodatkowo, kolejne kreski po drugiej wyraźnej powinny być coraz krótsze w kierunku linii zerowej.

Praktyczna wskazówka:

Sygnały dostarczone przez Awesome Oscillator mogą być ulepszone za pomocą innych wskaźników analizy technicznej, aby dostarczyć bardziej precyzyjne wyniki.

Plusy

 • Duża ilość sygnałów transakcyjnych
 • Możliwość wykorzystania z innymi wskaźnikami Billa Williams’a
 • Przejrzystość sygnałów transakcyjnych

Minusy

 • Brak możliwości dostosowania wskaźnika
 • Możliwość wykorzystania przede wszystkim na dziennym interwale
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut