Wskaźnik TRIX

517
wskaźniki analiza techniczna

Wskaźnik TRIX

TRIX jest kolejnym oscylatorem mierzącym impet zmiany ceny. Wskaźnik został stworzony na początku lat 80-tych, a jego autorem jest Jack Hutson. Jego metodologia bazuje na potrójnie wygładzonej ekspotencjalnej średniej ruchomej kursu. Potrójne wygładzenie ma na celu wyeliminowanie trendów krótszych, a więc i mało istotnych niż wpisany do obliczania parametr (standardowo 14).

Zastosowanie:

TRIX stosowany jest przede wszystkim do wychwytywania punktów zwrotnych silnych trendów. W tym celu należy wyszukiwać lokalnych ekstremów generowanych przez oscylator. Powstanie takie ekstremu ostrzega przed możliwością odwrócenia trendu. W przypadku utworzenia szczytu powstaje sygnał sprzedaży (czerwone linie/strzałki), a w przypadku ukształtowania się lokalnego dołka sygnał kupna (zielone linie/strzałki).

Wyszukuje się dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika i wykresem kursu instrumentu (fioletowa linia).

Wskaźnik TRIX