Wskaźnik TRIX

644

Wskaźnik TRIX

TRIX to kolejny oscylator mierzący tempo zmian cen. Wskaźnik został stworzony na początku lat 80., a jego twórcą jest Jack Hutson. Jego metodologia oparta jest na potrójnie wygładzonej wykładniczej średniej ruchomej. Potrójne wygładzanie ma na celu wyeliminowanie krótszych trendów, a zatem ma niewielkie znaczenie niż parametr wprowadzony do obliczeń (standard 14).

Zastosowanie:

Wskaźnik TRIX stosowany jest przede wszystkim do wychwytywania punktów zwrotnych silnych trendów. W tym celu należy wyszukiwać lokalnych ekstremów generowanych przez oscylator. Powstanie takie ekstremu ostrzega przed możliwością odwrócenia trendu. W przypadku utworzenia szczytu powstaje sygnał sprzedaży (czerwone linie/strzałki), a w przypadku ukształtowania się lokalnego dołka sygnał kupna (zielone linie/strzałki).

TRIX służy przede wszystkim do uchwycenia punktów zwrotnych silnych trendów. W tym celu poszukaj lokalnych ekstremów generowanych przez oscylator. To ekstremum pojawi się przed odwróceniem głównego trendu. W przypadku utworzenia się szczytu pojawi się sygnał sprzedaży (czerwone linie / strzałki), a w przypadku ukształtowania, lokalnego dołka pojawi się sygnał do sprzedaży (zielone linie / strzałki).

Wyszukujemy dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika i wykresem kursu instrumentu (fioletowa linia).

Wskaźnik TRIX