Wskaźnik Zig Zag

141
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Jednym z ciekawszych wskaźników dostępnych na platformach MetaTrader jest wskaźnik Zig ZagMT4 i MT5. Jego mocną stroną jest jego wszechstronność, która jest bardzo pomocna podczas handlu na rynkach Forex i CFD, gdzie wskaźnik przydaje się zarówno do handlu jak i do analizy.

Na platformie MetaTrader 4 i MetaTrader 5 wskaźnik ten można wykorzystać przy:

  1. Wyznaczaniu szczytów i dołków
  2. Wyszukiwaniu punktu wejścia w pozycje
  3. Narzędziach Fibonacciego
  4. Formacjach harmonicznych
  5. Kanałach i formacjach
  6. Wielozakresowej analizie ZigZag CFD
  7. Falach Wolfe’a
  8. Kanałach Keltnera

Wskaźnik ZigZag Forex wykorzystuje linie przekrojowe do połączenia ważnych szczytów i dołków ceny. 

Parametr minimalnej zmiany ceny określa procent ceny do przeniesienia, aby utworzyć nowy “zig” lub “zag”.Ten indykator eliminuje zmiany ceny, które są mniejsze niż podana wartość parametru i pokazuje tylko kluczowe zmiany.

W większości przypadkach, wskaźnik ZygZak Forex używany jest do wskazania tylko kluczowych zwrotów i zmian. Zastosowanie innych wskaźników, np. Fale Elliotta, może natomiast pomóc w analizie i nakreśleniu obrazu danego trendu.

Zig Zag Wskaźnik i Wyznaczanie Szczytów i Dołków

Zyg Zak MetaTrader, w zależności od ustawień na platformie może “wyłapać” szczyty i dołki. Powinniśmy wtedy mieć możliwość zidentyfikowania wyższych szczytów, wyższych dołków, niższych szczytów i niższych dołków bazując tylko na wykresie i narysowanej na nim linii (jak widać poniżej).

Takie wykorzystanie wskaźnika Zig Zag pozwala na łatwiejszą i skuteczniejszą ocenę trendu.

Wskaźnik ZigZag Forex – Wyszukiwanie Poziomów Wejścia

W momencie, gdy uda nam się określić tymczasowe szczytu lub dołki, możemy otworzyć pozycję na podstawie formacji trendu, np.1-2-3. Formacja 1-2-3 to formacja typu dołek, korekta, ponowny test i odbicie.

Taka formacja pojawia się najczęściej na końcu trendu, swingów i może wskazywać na zmieniający się kierunek aktualnego trendu. Można je również znaleźć w tradingu w range’u, który ma miejsce, gdy momentum kierunku trendu maleje. Korzystanie z ZigZag trading Forex może pomóc w szybszym wyłapaniu takiej zmiany.

Formacje Harmoniczne i Wskaźnik ZygZak

Poniżej mamy dwa przykłady, w których widać dokładnie, w jaki sposób Forex ZygZak CFD pomaga traderom znaleźć współczynnik harmonicznych formacji (harmonic patterns).

Niestety, częstym problemem przy korzystaniu z ZigZag indicator MT4 i MT5 do tworzenia formacji harmonicznych jest to, że ostatnia „noga” formacji może zostać ponownie wyrysowana jeśli chodzi o trading harmoniczny.

Formacja AB=CD to jedna z najprostszych formacji cenowych, która charakteryzuje się czteropunktową strukturą cenową. W typowej formacji AB=CD, BC jest korektą AB między 61.8% a 78.6%, natomiast CD jest zgodne z ruchem AB między 127.2% a 161.8% CD.

ABCD i formacja nietoperza używają wskaźnika ZigZag w celu połączenia punktów formacji na wykresie.

Wskaźnik Zig Zak Forex i Narzędzia Fibonacciego

Zdarza się, że spersonalizowane wskaźniki wykorzystują Zig Zag wskaźnik do wykreślania poziomów Fibonacciego. ZygZak MT5 jest zazwyczaj uważany za fale korekcyjne lub struktury trójfalowe.

Biorąc pod uwagę strukturę falową Fibonacciego, zamysł jest taki, że poziomy Fibonacciego będą bardziej przestrzegane w zależności od najbardziej prawdopodobnej liczby fal w danym czasie. Obie dobrze ze sobą współpracują i bardzo dobrze się umacniają.

Można oczywiście używać Fibo wraz z falami ZygZak MetaTrader podczas nakładania ich na świecę lub naturalny swing i może to działać bardzo dobrze. To pokazuje, jak niestandardowy wskaźnik Fibonacciego używa domyślnego wskaźnika ZigZag MT4 pokazującego poziomy, łuki i strefy czasowe Fibonacciego.

Kanały i Formacje Zig Zag

Wskaźnik ZigZag trading może również być wykorzystywany wraz z kanałami cenowymi. Ponieważ wskaźnik ten jest dosyć specyficzny, wykorzystanie wszystkich ustawień wyżej wymienionych z kanałami daje możliwość uzyskania najcenniejszych informacji dla tradera.

Kiedy wykorzystujemy wskaźnik Zig Zag do rysowania kanałów, warto pamiętać, że powinien on być w stanie odfiltrować mniejsze ruchy cenowe, abyś mógł zignorować szum na wykresie i zobaczyć pełen obraz sytuacji.

Zig Zag Trading na Wielu Wskaźnikach ZZ

Innym sposobem wykorzystania wskaźnika trading ZygZak trading jest umieszczenie kilku wskaźników Zig Zag MetaTrader na wykresie – polega to na ustawieniu wielu parametrów odchylenia.

Założenie jest takie, że gdy mniejsze odchylenie wskaźnika jest odwrotnością większego odchylenia, może to być czynnik wyzwalający, aby otworzyć pozycję w kierunku większego wskaźnika odchylenia ZigZag.

Poniżej znajdziesz przykład. Linia koloru niebieskiego trading ZigZag reprezentuje główny trend, a odchylenie jest ustawione na 36, podczas gdy linia koloru czerwonego reprezentuje mniejszą korektę, po której wejścia zostały przeprowadzone – odchylenie jest ustawione na 6.

Proszę pamiętaj, że to tylko jedne z ustawień. Warto przetestować różne kombinacje na różnych głównych parach walutowych, tak aby znaleźć odpowiedni ZigZag Forex trading system.

Fale Wolfe’a

Fale Wolfe’a to naturalnie występujące formacje tradingowe obecne na wszystkich rynkach finansowych (nie tylko Forex). Odkrywcą był Bill Wolfe, trader S&P 500. Fale Wolfa działają trochę jak Fale Elliotta. Istnieje kilka różnic w technikach wykresów – formacja ta składa się z pięciu fal pokazujących podaż i popyt w kierunku ceny równowagi.

Fale Wolfe’a zazwyczaj tworzą się na każdym interwale czasowym i są używane do przewidywania w jakim kierunku idzie cena i kiedy może tam dotrzeć.

Zig Zag MT4 Indicator w Połączeniu z Kanałem Keltnera

Nasz wielokrotnie nagradzany dodatek Supreme do platform MetaTrader zawiera wyjątkowy wskaźnik kanał Keltnera. Istnieje na rynku wiele ogólnodostępnych indykatorów Keltner Channel, jednakże podczas wielu testów Keltner Channels, zauważyliśmy, że istnieje wiele różnych wersji samego wskaźnika.

Cała idea strategii ZigZag to nic więcej niż otwieranie pozycji krótkiej kiedy cena jest powyżej kanału i otwieranie pozycji długiej kiedy cena jest poniżej kanału. W obydwu przypadkach, wejścia w pozycje powinny być potwierdzone przy użyciu ZZ.

Warto poeksperymentować z różnymi ustawieniami wskaźnika kanału Keltnera i ZZ w celu znalezienia takich, które dają traderowi najlepsze wyniki.

Wskaźnik Zig Zag – Podsumowanie

Dla wielu osób wskaźnik Zig Zag wydaje się być świętym Graalem, ale trzeba pamiętać, że ostatnia noga (fala) ZZ może się rozciągnąć z powodu podążania za trendem.

Używaj wskaźnika do monitorowania głównego trendu i wykorzystuj ze wszystkimi istotnymi narzędziami wymienionymi w tym artykule. Zyg Zak może też przydać się traderom, którzy chcą zbudować swój pierwszy trading system MT4 / MT5 lub już aktywnie handlują zarówno na Forex, CFD jak i innych rynkach finansowych.

Pamiętaj, aby tworzenie strategii tradingowych rozpoczynać na rachunkach demonstracyjnych – unikniesz straty środków w przypadku niewłaściwych parametrów.