Wydarzenia gospodarcze

kalendarz ekonomiczny

1244
analiza fundamentalna forex

Dynamiczne i stale zmieniające się rynki globalne nieustannie generują zmienność cen różnych instrumentów dostępnych do obrotu poprzez kontrakty CFD i na rynku walutowym Forex. Dokonujemy ekskluzywnej analizy najważniejszych wydarzeń gospodarczych z całego świata, dzięki czemu będziesz na bieżąco i zrozumiesz najnowsze trendy. Wydarzenia gospodarcze przedstawione na stronie pochodzą z naszego Kalendarza wydarzeń gospodarczych.

Stopa procentowa Rezerwy Federalnej

Członkowie Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC) głosują nad wysokością stopy procentowej. Inwestorzy uważnie przyglądają się zmianom stóp procentowych, ponieważ stopy krótkoterminowe stanowią podstawowy czynnik decydujący o wycenie walut.

Stopa wyższa niż oczekiwano oznacza pozytywny/zwyżkowy trend dla USD, a stopa niższa niż oczekiwano oznacza negatywny/zniżkowy trend dla USD.

Stopa procentowa EBC

Sześciu członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (ECB) i 16 prezesów banków centralnych państw członkowskich strefy euro głosuje nad wysokością stopy procentowej. Inwestorzy uważnie przyglądają się zmianom stóp procentowych, ponieważ stopy krótkoterminowe stanowią podstawowy czynnik decydujący o wycenie walut.

Stopa wyższa niż oczekiwano oznacza pozytywny/zwyżkowy trend dla EUR, a stopa niższa niż oczekiwano oznacza negatywny/zniżkowy trend dla EUR.

Produkt krajowy brutto (PKB)

Produkt krajowy brutto (PKB) jest miernikiem rocznej zmiany skorygowanej o inflację wartości wszystkich towarów i usług wytworzonych przez gospodarkę. Jest to najszerszy miernik aktywności gospodarczej i podstawowy wskaźnik kondycji gospodarki.

Wynik wyższy niż oczekiwano oznacza pozytywny/zwyżkowy trend dla GBP, a wynik niższy niż oczekiwano oznacza negatywny/zniżkowy trend dla GBP.

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI)

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) jest miernikiem zmiany ceny dóbr sprzedawanych przez producentów. Jest to jeden z głównych czynników decydujących o inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych, odpowiadający za największą część ogólnej inflacji.

Wynik wyższy niż oczekiwano oznacza pozytywny/zwyżkowy trend dla USD a wynik niższy niż oczekiwano oznacza negatywny/zniżkowy trend dla USD.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) jest miernikiem zmiany ceny towarów i usług z perspektywy konsumenta. Stanowi on kluczowy sposób pomiaru trendów zakupowych oraz inflacji.

Wynik wyższy niż oczekiwano oznacza pozytywny/zwyżkowy trend dla EUR, a wynik niższy niż oczekiwano oznacza negatywny/zniżkowy trend dla EUR.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna jest miernikiem zmiany łącznej wartości sprzedaży na szczeblu detalicznym. Jest to główny wskaźnik wydatków konsumentów, odpowiadający za największą część ogólnej aktywności gospodarczej.

Wynik wyższy niż oczekiwano oznacza pozytywny/zwyżkowy trend dla USD a wynik niższy niż oczekiwano oznacza negatywny/zniżkowy trend dla USD.

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP)

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym jest miernikiem zmiany liczby osób zatrudnionych w poprzednim miesiącu, z wyłączeniem sektora rolniczego. Nowe miejsca pracy to główny wskaźnik wydatków konsumentów, odpowiadający za największą część aktywności gospodarczej.

Wynik wyższy niż oczekiwano oznacza pozytywny/zwyżkowy trend dla USD a wynik niższy niż oczekiwano oznacza negatywny/zniżkowy trend dla USD.

Wskaźnik nastrojów konsumentów CB

Wskaźnik nastrojów konsumentów Conference Board (CB) jest miernikiem poziomu zaufania konsumentów do gospodarki. Jest to jeden z głównych czynników pozwalających przewidzieć wydatki konsumentów, które odgrywają istotną rolę w ogólnej aktywności gospodarczej. Wyższy wynik wskazuje na wyższy optymizm wśród konsumentów.

Wynik wyższy niż oczekiwano oznacza pozytywny/zwyżkowy trend dla USD a wynik niższy niż oczekiwano oznacza negatywny/zniżkowy trend dla USD.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut