Wykresy świecowe – świece japońskie

japońskie techniki inwestowania

1499
świece japońskie

Wykresy świecowe – budowa

świece japońskie budowa świecyPierwszym krokiem do opanowania wykresów świecowych jest zrozumienie budowy świecy.

Pojedyncza świeca zawiera 4 informacje o danym interwale czasowym:

 • cenę otwarcia
 • cenę zamknięcia
 • cenę maksymalną
 • cenę minimalną

 

 

Korpus określa odległość między ceną otwarcia i ceną zamknięcia. Uosabia on istotę ruchów rynku. Wysokość i kolor korpusu pozwala zorientować się na pierwszy rzut oka w stosunku sił pomiędzy „bykami” i „niedźwiedziami”.

Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia – korpus jest pusty (biały).

Jeśli cena zamknięcia jest niższa niż cena zamknięcia – korpus jest wypełniony (czarny).

Cienkie linie powyżej i poniżej korpusu to cienie, które oznaczają poziomy maksymalne (powyżej korpusu) i minimalne (poniżej).

budowa świecy japońskiej

Wykresy świecowe – świece łączone

Świece łączone powstają, aby łatwiej było się zorientować, czy formacja dwóch lub więcej świec zapowiada zwyżkę czy zniżkę. Konstrukcja świecy łączonej wygląda następująco:

 

 

 

 1. cena otwarcia – jest ceną otwarcia pierwszej świecy formacji,
 2. cena najwyższa – to najwyższy punkt formacji,
 3. cena najniższa – to najniższy punkt formacji,
 4. cena zamknięcia – cena zamknięcia ostatniej świecy formacji.

Na schemacie formację stanowią trzy świece po lewej stronie. Świeca po prawej to świeca łączona.

 

Wykresy świecowe – długie świece

Rzadko pojedyncza świeca sama z siebie  daje podstawy do prognozowania nadchodzącego odwrócenia trendu.

Znaczenie takich świec wzrasta, gdy ich korpus jest co najmniej trzy razy dłuższy od korpusu poprzedniej świecy, bądź gdy są one najdłuższymi świecami od dłuższego czasu.

Kolor decyduje o wymowie długiej świecy:

1. Długi biały korpus – cena minimalna jest bliska lub równa cenie otwarcia, a cena maksymalna wypada blisko lub na równi z zamknięciem (świeca po prawej to tzw. białe marubozu). Biała długa świeca:

 • na niskim poziomie cenowym, może sygnalizować, że rynek osiągnął, lub jest blisko lokalnego minimum (im dłuższa świeca, tym lepiej; szczególnie jeśli cena maksymalna=cena zamknięcia),
 • jest często potwierdzeniem wsparcia – gdy świeca odbija się od linii trendu, średniej kroczącej, lub np. ostatniego minimum,
 • jest oznaką wzrostowego potencjału rynku, gdy przebija strefę oporu,
 • sama staje  się wsparciem – korekta powinna natrafić na opór w połowie długości korpusu, bądź na jej  minimum całej świecy (przy czym istotne jest zamknięcie – wsparcia pozostają w mocy, nawet jeśli kolejne świece spenetrują obszary poniżej wsparcia swoimi dolnymi cieniami, ale ostatecznie zamkną się powyżej tych poziomów).

2. Długie czarne świece (świeca po prawej to czarne marubozu) analogicznie do długich świec białych:

 • na niskim poziomie cenowym – są pierwszym ostrzeżeniem o bliskim wierzchołku,
 • potwierdzeniem oporu – gdy rynek  po dotarciu do kluczowych poziomów nagle się cofa,
 • są oznaką potencjału spadkowego, gdy przebijają wsparcia (są groźniejsze niż zamknięcia poniżej wsparcia świec białych, bądź krótkich czarnych),
 • same stanowią opór – w połowie korpusu, lub w punkcie maksymalnym.

Ilościowa przewaga świec jednego koloru, a także jakościowa (długość), pozwala określić która strona ma przewagę na rynku.

Wykresy świecowe – szpulki

Małe korpusy, zwane szpulkami informują o równowadze między bykami i niedźwiedziami: rynek traci oddech i nie ma siły, by ruszyć w górę, lub w dół.

Szpulki mogą świadczyć o wyczerpywaniu się energii dotychczasowego ruchu. Dodatkowo duży wolumen, towarzyszący szpulce, sugeruje wystąpienie lokalnego minimum/maksimum i możliwość zmiany trendu.

 

Wykresy świecowe – doji

Świece doji zamiast korpusu mają poziomą kreskę = ceny otwarcia i zamknięcia są identyczne, lub prawie identyczne.

W trendzie horyzontalnym nie mają znaczenia prognostycznego.

W trendzie wertykalnym są zapowiedzią zwrotu, zwłaszcza jeśli występują po świecach o długich korpusach, przy wykupieniu/wyprzedaniu oscylatorów.

W trendzie wzrostowym górny cień, a w spadkowym dolny cień doji, stają się poziomami oporu/wsparcia. Jeśli poziomy te zostają przekroczone, sygnał zostaje zanegowany i należy spodziewać się kontynuacji pierwotnego ruchu.

Doji nie jest jednoznaczną formacją odwrócenia trendu – należy dać rynkowi okazję do wykształcenia kolejnej świecy, czasem jeszcze jednej, aby uzyskać potwierdzenie.

Środkowe doji (na schemacie) to tzw. „nagrobek”. Gdy kreska oznaczająca poziom otwarcia i zamknięcia jest na szczycie świecy – takie doji nazywamy „ważką”. Gdy doji ma długie oba cienie, jest  „na długich nogach”.

Wykresy świecowe – cienie

O ile najistotniejsze informacje można odczytać z korpusu świecy, o tyle cienie przybliżają psychologiczny aspekt rynku.

Długi górny cień na wykupionym rynku sugeruje spadki, a długi dolny cień na wyprzedanym rynku – wzrosty.

Gdy oba cienie są długie – mówimy o „świecy wysokiej fali” i chwiejnej równowadze sił popytu i podaży. Często oznacza to zmianę trendu.

Wykresy świecowe – młot

Formacja młota ma długi dolny cień, a cena zamknięcia jest bliska cenie maksymalnej (lub z nią identyczna). Rynek wykuwa sobie solidną bazę, które nie można rozbić nawet młotkiem. Wartość tej formacji jest widoczna zwłaszcza na wyprzedanym rynku – po znacznej zniżce.

Można otwierać pierwsze długie pozycje po zaobserwowaniu tej formacji, choć można też wykorzystać ruch korekcyjny, który zwykle występuje po tej formacji (ponowny pozytywny test, wzmacnia wymowę formacji). Poziom wsparcia jest umiejscowiony poniżej poziomu minimalnego młota.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut