Wyspa

Analiza Techniczna Formacje

1249
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

WYSPA

Przydatność: zapowiedź krótkotrwałego odwrócenia tendencji
Czas kształtowania: kilka dni
Wolumen: stosunkowo wysoki
Częstość występowania: mała
Ruch cen: mały

Teoria

wyspa teoriaWyspa jest formacją, którą wyznacza się na wykresach dziennych przedstawiających ruch cen w postaci pionowego odcinka (np. wykres OHLC lub świece japońskie). Formacja ta jest oddzielona od reszty wykresu przez dwie częściowo pokrywające się luki (A,B). W obrębie wyspy wolumen obrotów powinien być stosunkowo wysoki, a ruchy cen niewielkie. Formacja wyspy zapowiada odwrócenie trendu krótkotrwałego (a nie głównego).

Taktyka gry

wyspa taktykaJeśli posiadasz akcje:

  • zaraz po ukształtowaniu się wyspy (druga luka) sprzedaj (jest to sygnał dla inwestycji krótkoterminowych)
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut