Zarządzanie ryzykiem

dźwignia,stop loss

1565
zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to zbiór zasad ograniczających potencjalne ryzyko podczas inwestowania. Bez dobrego zarządzania ryzykiem bardzo ciężko osiągnąć długoterminowy sukces na rynkach finansowych.

Kilka przykładów, w jaki sposób można ograniczyć ryzyko:
  • Otwierać mniejsze pozycje oraz zmniejszać wolumen transakcji w razie strat.
  • Unikać pewnych godzin podczas handlu,chociażby ze względu na ogłaszane dane makroekonomiczne lub na niską płynność (sesja azjatycka).
  • Każdą otwartą pozycję zabezpieczać Stop Lossem.

zarzadzanie-ryzykiem-na-rynku-forex-cfd

Ryzyko na pozycję

Ważne jest, aby kontrolować potencjalne straty i otwierać pozycje stosowne do posiadanego kapitału, aby uniknąć dużych wahań salda rachunku. Wielu analityków poleca nie ryzykować więcej niż 1-2% salda rachunku na jedną transakcję. Dzięki temu masz większą szansę na pozostanie na rynku w długim terminie.

Przykładowo, jeśli na swoim rachunku posiadasz 1000 USD, ryzykując 1 % na transakcje maksymalna strata jaką powinieneś ponieść to 10 USD. Ryzykowanie 1% salda rachunku na transakcję oznacza, że możesz pomylić się 100 razy zanim stracisz większość środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym.

Każdy inwestor musi samodzielnie określić, jaki ma apetyt na ryzyko i jak dobrać wielkość pozycji, biorąc pod uwagę swoją strategię, środki na rachunku inwestycyjnym, inne dostępne środki oraz inne posiadane inwestycje.

Dźwignia

Jedną z zalet rynku Forex jest możliwość z korzystania z wysokiej dźwigni finansowej. Im większa dźwignia, tym większą pozycję możesz otworzyć na swoim rachunku. Może to spowodować szybkie i wysokie zyski, ale również i straty.

Przykładowo, posiadając rachunek z 1000 USD i dźwignią 1:100 możesz otworzyć pozycję o wartości 100.000 USD. W takim przypadku zmiana kursu o 1 pips powoduję zysk/stratę 10 USD, zaś ruch o 50 pips powoduje zysk/stratę w wysokości aż 500 USD. W przypadku zmiany kursu waluty o 1% możesz podwoić lub wyzerować swój rachunek. W niektórych przypadkach możesz stracić nawet więcej niż wpłacone środki, na przykład jeśli rynek otworzy się po weekendzie z luką lub wystąpi gwałtowny ruch na rynku po ogłoszeniu danych makroekonomicznych

Korzystanie z niższej dźwigni znacznie ogranicza ryzyko.

Stop Loss

Zlecenia Stop i Limit są istotnią częścią zarządzania ryzykiem. Zlecenia typu Stop Loss wykorzystywane są do ograniczenia strat na pozycji lub dla zabezpieczenia części zysków. Doświadczeni inwestorzy zawsze korzystają ze Stop Lossów, ponieważ dzięki temu ograniczają straty a pozostały kapitał wykorzystują do otwierania kolejnych pozycji, dzięki którym mogą osiągnąć zysk.

Najważniejsze artykuły z Podstaw Forex