Zlecenia maklerskie

285
Makler
Makler

Czym są zlecenia maklerskie?

Zlecenia maklerskia to zlecenie natychmiastowego kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w najlepszej dostępnej w danym momencie cenie rynkowej. Będą istnieć, dopóki istnieją kupujący i sprzedający. Korzysta się z nich wtedy, gdy najważniejszym czynnikiem w transakcji jest „pewność realizacji”. Zazwyczaj są one składane przez brokerów lub traderów.

Każde zlecenie zawiera informacje niezbędne do zawarcia transakcji takie jak:

  • nazwę lub kod papieru wartościowego, którego zlecenie dotyczy,
  • rodzaj oferty (kupno lub sprzedaż),
  • limit ceny lub polecenie wykonania zlecenia bez określania limitu ceny,
  • liczbę papierów wartościowych mających być przedmiotem transakcji,
  • termin ważności zlecenia,
  • nazwę i kod wystawcy zlecenia,
  • datę wystawienia zlecenia

oraz inne informacje szczegółowo określone przez giełdę potrzebne np. do identyfikacji klienta. Wszystkie informacje zawarte w zleceniach są dostępne tylko dla wybranych pracowników giełdy oraz innych upoważnionych osób.

Gdzie słyszałeś o zleceniach maklerskich?

Jeśli zastanawiałeś się nad tym, by zostać traderem, być może słyszałeś o zleceniach maklerskich jako jednej z metod kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Dodatkowo giełda czasami ogłasza nowe środki w celu przyspieszenia realizacji zleceń maklerskich.

Co powinieneś wiedzieć o zleceniach maklerskich?

Chociaż giełda stara się jak najszybciej realizować zlecenia maklerskie, to między wydaniem a realizacją zlecenia zawsze występuje niewielkie opóźnienie. Inwestorzy powinni mieć to na względzie, ponieważ cena, z którą zostaje wykonane zlecenie, może nie pokrywać się w pełni z ceną, z którą złożono zlecenie. Dotyczy to zwłaszcza szybko rozwijających się rynków.

Różnorodność zleceń maklerskich możliwych do składania na giełdzie pozwala inwestorom realizować przyjęte strategie inwestycyjne. Inwestor może na przykład położyć w swoim zleceniu nacisk na szybkość wykonania zlecenia kosztem wysokości ceny, jaką uzyska za papier wartościowy, może skupić się na realizacji zlecenia po określonej cenie lub też uzależnić wykonanie swojego zlecenia od sytuacji na rynku.