Zlecenia oczekujące

268
carry trading
  • Istnieją dwa typy zleceń; z natychmiastową realizacją i zlecenia oczekujące.
  • Podczas gdy zlecenia natychmiastowe oznaczają, że zlecenie otwierane jest po aktualnej cenie na rynku, to zlecenia oczekujące pozwalają ustawić zlecenia, które będą aktywowane wtedy, kiedy cena osiągnie poziom wybrany przez Ciebie.

Istnieją 4 typy zleceń oczekujących, które możesz złożyć w domu maklerskim:

  1. Buy Stop
  2. Sell Stop
  3. Buy Limit
  4. Sell Limit

Buy Stop

Zlecenie buy stop pozwala na ustawienie zlecenia kupna powyżej aktualnej ceny na rynku. To oznacza, że jeżeli aktualna cena na rynku wynosi 20 USD i ustawimy zlecenie buy stop na poziomie 22 USD, zostanie ono aktywowane w momencie, kiedy cena rynkowa osiągnie ten poziom 22 USD.

Sell Stop

Zlecenie sell stop pozwala na ustawienie zlecenia sprzedaży poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena na rynku wynosi 20 USD i ustawimy zlecenie na poziomie 18 USD, zostanie ono aktywowane dopiero w momencie, kiedy cena zacznie spadać i osiągnie poziom 18 USD.

Buy Limit

Zlecenie buy limit pozwala Ci na ustawienie zlecenia poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 20 USD i ustawisz zlecenie na poziomie 18 USD, to zlecenie zostanie aktywowane dopiero wtedy, kiedy cena osiągnie 18 USD. Wtedy zostanie dokonana transakcja kupna.

Sell Limit

Zlecenie sell limit pozwala na ustawienie zlecenia sprzedaży powyżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 20 USD, a zlecenie sell limit ustawione jest na 22 USD, to w momencie, kiedy rynek osiąga 22 USD, realizowana jest transakcja sprzedaży.

Najprostszym sposobem, aby złożyć zlecenie oczekujące jest wykorzystanie funkcji handlu bezpośrednio z wykresu na platformie inwestycyjnej.