Zlecenie po każdej cenie (PKC)

169

Zlecenie po każdej cenie (PKC) przeznaczone jest dla tych osób, dla których ważniejsza jest realizacja zlecenia niż to, po jakiej cenie to nastąpi.
Większość profesjonalnych inwestorów niechętnie podchodzi do tego typu zleceń, ponieważ mogą one zrealizować się w najmniej korzystnym dla nas momencie. Z uwagi na swoją specyfikę zlecenia po każdej cenie realizowane będą bez jakichkolwiek wyjątków, uwzględniając każdy poślizg cenowy.

” Powinniśmy za wszelką cenę unikać tego typu zleceń, ponieważ prawie nigdy nie zostają one zrealizowane po cenie oczekiwanej przez nas, a nieco bardziej niekorzystnej.
Pamiętaj. Zleceń po każdej cenie powinniśmy używać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, na przykład gdy zrealizujemy duży zysk i szybko chcemy go zachować lub bardzo szybko tniemy straty. „

Jeżeli już musimy je przeprowadzać, to powinny być stosowane wyłącznie na rynkach o dużej płynności, gdzie istnieje dostateczna liczba ofert po drugiej stronie arkusza. Takim rynkiem z pewnością są kontrakty terminowe z najbliższą datą wygaśnięcia, akcje cieszące się dużą płynnością, rynek Forex na najpopularniejsze pary walutowe, natomiast rynek opcji, kontrakty terminowe z odległym terminem wykupienia, rynek New Connect i pozostałe akcje o niskiej płynności absolutnie się do tego nie nadają. Jednym dużym zleceniem możemy spowodować nawet kilkuprocentową zmianę cen, a jak wiadomo: każdy zaoszczędzony punkt staje się punktem zarobionym.

„Nie należy lekceważyć znaczenia właściwego składania zleceń i związanych z tym procedur. Źle złożone zlecenie na złym rynku może inwestora drogo kosztować.

Jake Bernstein”

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut