Jeden logotyp – wiele form znaku towarowego

1951
internet technologia finanse forex biznes

Słyszałeś o tym, że są różne rodzaje znaków towarowych? Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat? Jeżeli tak, koniecznie przeczytaj niniejszy artykuł.

Definicja znaku towarowego

Znak towarowy to każde oznaczenie służące do odróżnienia towarów i usług pochodzących z określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym najczęściej jest nazwa i logo firmy.

Jakie są rodzaje znaków towarowych?

Można wyróżnić następujące rodzaje znaków:

 • słowny – może być nim na przykład slogan reklamowy, czy nazwa danej firmy
 • graficzny – może być nim na przykład rysunek, symbol, ornament, emblemat
 • słowno-graficzny – łączy w sobie elementy słowne i graficzne, zazwyczaj jest nim logotyp wraz z sygnetem
 • przestrzenny – może być nim opakowanie lub kształt towaru
 • dźwiękowy – znakiem towarowym w tym przypadku może być dźwięk lub melodia

Ochrona znaku towarowego

Czy wiesz, że możesz chronić prawnie swoją markę? Jeżeli zarejestrujesz swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym, otrzymasz świadectwo ochronne i staniesz się jej pełnoprawnym właścicielem. Korzyści z zastrzeżenia swojej marki w urzędzie patentowym jest wiele, między innymi:

 • będziesz miał wyłączne prawo do posługiwania się tym znakiem
 • będziesz mógł zwalczać nieuczciwą konkurencję
 • będziesz mógł zarobić na znaku

Jeżeli zarejestrujesz swój znak towarowy, skuteczniej wyegzekwujesz, by nikt poza Tobą nie posługiwał się Twoim znakiem. W momencie, gdy ktoś posłuży się Twoją marką, będziesz mógł zakazać nieuczciwemu konkurentowi używania Twojego znaku i zażądać zwrotu nielegalnie uzyskanych przez tę osobę korzyści. Jeżeli poniesiesz jakąś szkodę w wyniku jego działań, będziesz mógł ubiegać się o stosowne odszkodowanie.

W jaki sposób zastrzec znak towarowy?

Aby uzyskać prawo ochronne na znak towarowy, należy zgłosić swoją markę do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Jeżeli Urząd wyda pozytywną decyzję w sprawie rejestracji znaku towarowego, będziesz mógł cieszyć się z tego, że zostałeś prawnym właścicielem swojej marki.

Gdzie zastrzega się znak towarowy?

Miejsca, gdzie możesz zastrzec swój znak towarowy to:

 • Urząd Patentowy RP
 • regionalny urząd, np. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (Hiszpania)
 • Międzynarodowe Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie

Ochrona znaku towarowego jest terytorialna – ogranicza się do terytorium danego państwa. Jeżeli zastrzeżesz swój znak towarowy w Polsce, to firma z Niemiec będzie mogła posługiwać się takim samym znakiem bez naruszenia Twojego prawa. Jeżeli działasz w obrębie większej ilości państw niż tylko w Polsce, to koniecznie zadbaj też o swoje prawa do marki i zarejestruj swój znak towarowy w innych krajach lub skorzystaj z rejestracji unijnego znaku towarowego.

Marcin Setlak
zastrzezone.pl – Wsparcie w prawnej ochronie znaków towarowych