Żółta kartka (USA)

840
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Żółta kartka (USA)

Tradycyjna nazwa dziennej listy z cenami i nazwami firm uczestniczących w pozagiełdowym rynku papierów wartościowych. Dawniej lista była drukowana na żółtym papierze. Obecnie jest w wersji elektronicznej publikowana przez National Association of Security Dealers.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut