Zwrot z kapitału zainwestowanego – Zwrot z inwestycji

894

Zwrot z kapitału zainwestowanego – Zwrot z inwestycji

Obliczenie stopy zysku w celu zmierzenia rentowności (przed opłatami) poszczególnych inwestycji bądź projektów. Jeśli zysk oraz inwestycja są bezterminowe, ROI będzie równy wewnętrznej stopie zwrotu. Jednakże kiedy projekty mają krótszą żywotność, wskaźnik ROI może być policzony na kilka sposobów (średnie zyski podzielone przez inwestycję początkową bądź średnią inwestycję, bądź alternatywnie poprzez podzielenie rocznych zysków przez wartość księgową netto każdego okresu). ROI może być również użyty przy podejmowania decyzji dotyczących nakładów kapitałowych, jednak posiada on wady (odnoszące się do wielu wyników – brak odzwierciedlenia wartości pieniądza w czasie, brak obiektywnego kryterium itp.). Menedżerowie mogą wziąć pod uwagę wskaźnik ROI projektu, aby sprawdzić, jak inwestycja ma się do wyników finansowych firmy. Wskaźnik ROI może być również synonimem zwrotu z kapitału zaangażowanego, jednakże ten drugi odnosi się bardziej do jednostki operacyjnej w większej firmie.

Zwrot z kapitału zainwestowanego - wzór
Zwrot z kapitału zainwestowanego – wzór
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut