Zysk gwarantowany

165
Take Profit

Kluczową sprawą przy inwestowaniu w condohotele jest oczekiwany poziom rentowności, czyli stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału. Czym jest zysk gwarantowany, czynsz proporcjonalny i jaka jest metodologia ich wyliczania? O tym w poniższym artykule.

Zysk gwarantowany – definicja

Zysk gwarantowany określa minimalny, stały poziom przychodów z inwestycji condohotelowej w określonym czasie, zwykle wynoszącym 10-15 lat. Jest on najczęściej wyrażany procentowo w stosunku do zapłaconej kwoty netto za pokój hotelowy. Zawarcie umowy z operatorem oznacza, że inwestor w każdym roku otrzyma stały czynsz, nawet jeżeli osiągnięte wyniki okażą się niższe od gwarantowanej stopy. Poziom zysku gwarantowanego powinien być liczony od wartości zakupionego lokalu netto, co ważne już w pełni wyposażonego czyli gotowego do wynajmu turystycznego.

Dodatkowe korzyści

Rzeczywiste stopy zwrotu dla inwestora mogą być jednak wyższe. Na rynku można znaleźć oferty nabycia pokoi hotelowych, w których deweloper proponuje formułę uwzględniającą, poza gwarantowanym zyskiem, także dzielenie się osiągniętymi nadwyżkami finansowymi. Przykładem może być firma Dekpol, która oferuje tzw. czynsz proporcjonalny. Oznacza to, że właściciele lokali mogą uzyskać jeszcze lepszą rentowność z zainwestowanego kapitału niż jest to określone na poziomie podstawowym i jednocześnie gwarantowanym. Na czym to polega? Na podstawie szacowanego średniego obłożenia pokoi hotelowych oraz zakładanej ceny po jakiej będą oferowane ustalany jest możliwy do osiągnięcia przychód całego obiektu. Stanowi to między innymi podstawę do określenia poziomu czynszu proporcjonalnego. Ważne, aby założenia potrzebne do wyliczenia stopy zwrotu były określane ze sporym zapasem. Daje to potencjał do jeszcze większego zysku dla Inwestorów.

Jak to wygląda w praktyce?

W trakcie funkcjonowania condohotelu osiągnięte przychody są dzielone w proporcji 50/50% odpowiednio dla operatora i właścicieli pokoi. Czynsz jaki otrzymują poszczególni inwestorzy zależny jest oczywiście od stosunku ceny nabycia ich lokalu do wartości wszystkich jednostek condo w hotelu.Przykładem może być Hotel Number One w Gdańsku, gdzie przy ustaleniu gwarantowanej stopy zwrotu na poziomie 5% w 2017 roku, czyli w pierwszym roku działalności obiektu zanotowana została stopa zwrotu w wysokości 7,2% rocznie, mimo że był to rok „rozruchowy”. Statystyki hotelu w 2018 roku są jeszcze lepsze. W kolejnych latach można się spodziewać dalszego wzrostu popularności tego hotelu i więcej korzyści finansowych dla inwestorów.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut