Zysk jednostkowy

1891

Zysk jednostkowy

Miara stopy dochodu uwzględniająca bezwzględną ilość pieniędzy zarobionych na zainwestowanej kwocie. Na przykład gdybym zainwestował 1 dolara i uzyskał 3 dolary, powiedziałbym, że mój zysk jednostkowy wyniósł trzykrotność włożonych pieniędzy. Miara ta nie uwzględnia czasu, w jakim zysk ten został wypracowany, czyli pomija wartość pieniądza w czasie.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut