Przychody spółki Coca Cola w IV kwartale 2017

akcje coca-cola giełda

1774

Kluczowe informacje:

Akcje Coca Cola

 • Przychody spółki w IV kwartale 2017 roku spadły r/r o 20,2%. Po odliczeniu wpływu różnic kursowych oraz zdarzeń jednorazowych sprzedaż wzrosła o około 6%. Spowodowane to było lepszym price/mix oraz wzrostem sprzedaży pod względem wolumenu.
 • Kwartalny zysk operacyjny spadł w ciągu roku o ponad 1% osiągając poziom 1,321 mld$. Spółka zanotowała również stratę netto na poziome 2,88 mld$. Powodem był wpływ reformy podatkowej w USA. Spółka aby skorzystać z niższej stawki podatkowej musiała zapłacić za historyczne dochody z zagranicy, które nie zostały przetransferowane do USA. Spowodowało to obciążenie wyniku jednorazową opłatą wynoszącą 3,6 mld$. Pozytywnym aspektem jest obniżenie oczekiwanej efektywnej stawki opodatkowania w 2018 roku z 26% do poziomu 21%.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w ciągu minionego kwartału wyniosły 1,077 mld$ co oznacza, spadek w ciągu roku o około 48%. Spadek był spowodowany m.in. re-franczyzą rozlewni w Ameryce Północnej. FCF spadł o 56,5% r/r i wyniósł w IV kwartale 0,596 mld$. Z kolei wydatki na CAPEX zmniejszyły się o 31,3% r/r osiągając poziom 481 mln$.
 • Spółka w minionym kwartale skupiła własne akcje o wartości 598 mln$ brutto. W ciągu 12 miesięcy Coca-Cola skupiła akcje o wartości 3,685 mld$ brutto oraz 2 mld$ netto.
 • Zadłużenie odsetkowe wzrosło w ciągu roku o 4,3% osiągając poziom 47,685 mld$
 • Zadłużenie całkowite wzrosło r/r o ponad 7,3% do poziomu 68,919 mld$. W ciągu kwartału dług spółki wzrósł o ponad 0,7%.

Przychody

Przychody spółki obniżyły się w minionym kwartale o ponad 20,1% r/r. Głównym powodem spadku sprzedaży był wpływ zdarzeń jednorazowych (re-franczyza rozlewni w Ameryce Północnej). Należy jednak dodać, że pod względem wolumenowym poprawiła się lekko sprzedaż.

Przychody według podziału geograficznego:

Mln $IV Q 2015IV Q 2016IV Q 2017
EMEA1 7111 6451 746
Ameryka Łacińska1 0239821 118
Ameryka Północna2 2922 4732 622
Azja i Pacyfik9601 0391 029

Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA):

Przychody w minionym kwartale wzrosły o 6,1% r/r. Po odliczeniu wpływu różnic kursowych oraz wpływu zdarzeń jednorazowych , obroty wzrosły o około 8%. Pod względem wolumenu, sprzedaż napojów bezalkoholowych (NARDT) była na podobnym poziomie co w poprzednim roku. Bardzo mocno wzrosła sprzedaż w regionie CEE oraz w Turcji co pokryło spadek sprzedaży pod względem wolumenu w Afryce i Bliskim Wschodzie. Coca-Cola zaraportowała wzrost sprzedaży w segmencie soków, napojów mlecznych oraz napojów na bazie warzyw i owoców. Wzrosła sprzedaż zarówno wody butelkowanej jak i wody smakowej.

Ameryka Łacińska

Kwartalne przychody wygenerowane w krajach Ameryki Łacińskiej wzrosły w ciągu roku o 13,85%. Pozytywny wpływ miał price/mix (+11 punktów procentowych) oraz pozytywny wpływ różnic kursowych. Przychody organiczne wzrosły o około 13%. Sprzedaż pod względem wolumenu wzrosła o mniej niż 1%. Wzrost sprzedaży w Brazylii oraz w południowym regionie Ameryki Łacińskiej pokrył spadek sprzedaży w Meksyku oraz w środkowej części regionu latynoamerykańskiego. Wzrost rynkowych udziałów dotyczył słodkich napojów gazowanych. Sprzedaż wzrosła w takich produktach jak: soki, napoje na bazie mleka czy napoje warzywne i owocowe.

Ameryka Północna

O około 149 mln$ wzrosła sprzedaż na rynku Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Powodem poprawy przychodów była głównie dobra polityka cenowa spółki, która dodała ponad 2 punkty procentowe do wzrostu sprzedaży. Przychody organiczne poprawiły się o 3%, podczas gdy nominalnie poprawa wyniosła 6%. Wolumen sprzedaży produktów spółki wzrósł o około 1%. Wzrost sprzedaży (wolumenowej) nastąpił w segmentach napojów gazowanych (m.in. Sprite), herbaty oraz kawy. Spadek sprzedaży nastąpił w segmencie napojów na bazie mleka, soków oraz napoje na bazie warzyw i owoców

Azja i Pacyfik

Przychody ze sprzedaży spadły w minionym kwartale o około 1% r/r, z kolei po oczyszczeniu sprzedaż wzrosła o 1%. Głównym powodem spadku obrotów wyrażonych w dolarach był wpływ kursów walutowych, które obniżyły przychody o około 4%. Kolejnym czynnikiem był wpływ polityki cenowej, która zmniejszyła przychody o 2%. Pod względem wolumenu obroty wzrosły o 2%. Spowodowane to było zwiększenie sprzedaży na rynku krajów ASEN, co z nawiązką pokryło spadek sprzedaży na rynku chińskim oraz południowokoreańskim. Coca-Cola pochwaliła się, że odnotowała wzrost sprzedaży w segmencie napojów gazowanych, soków oraz napojów na bazie mleka, napojów warzywnych i owocowych.

Zysk operacyjny

W minionym kwartale zysk operacyjny wyniósł około 1,321 mld$, co oznacza spadek r/r o 1%. Oto dekompozycja wyniku operacyjnego (pominięto korekty oraz wynik z rozlewni napojów).

Mln $IV Q 2015IV Q 2016IV Q 2017
EMEA839779762
Ameryka Łacińska528481589
Ameryka Północna492600611
Azja i Pacyfik313332328
 • Na rynku EMEA wynik operacyjny spadł r/r o około 2,2% (-17 mln$). W IV kwartale 2017 roku zysk operacyjny był niższy o ponad 9,1% od wyniku operacyjnego osiągniętego w analogicznym kwartale 2015 roku.
 • Na rynku Azji i Krajach Pacyfiku zysk operacyjny spadł o 1,2% r/r. Pod względem wartościowym spadek wyniósł 4 mln$.
 • Na rynku amerykańskim wynik operacyjny wzrósł o 11 mln$ (tj. o 1,8%). W porównaniu do 2015 roku wynik operacyjny wzrósł o ponad 24%. W krajach latynoamerykańskich zysk operacyjny wzrósł o około 22,5%. Tak mocny wzrost jest efektem bazy spowodowanej bardzo słabym IV kwartałem 2016 roku. Porównując zysk operacyjny osiągnięty w 2017 z rokiem 2015 to w krajach latynoamerykańskich Coca-Cola zwiększyła zysk operacyjny o 11,5%.

Marże

Marża operacyjna

Coca-ColaIV Q 2015IV Q 2016IV Q 2017
EMEA49,04%47,36%43,64%
Ameryka Łacińska51,61%48,98%52,68%
Ameryka Północna21,47%24,26%23,30%
Azja i Pacyfik32,60%31,95%31,88%
 • Co nie jest zaskakujące najsłabszą rentowność Coca – Cola osiągnęła na rynkach Ameryce Północnej (23,30%). W ciągu roku marża spadła o ponad 90 punktów bazowych.
 • Największą rentowność operacyjną spółka osiągnęła na rynkach EMEA (43,64%) oraz Ameryce Łacińskiej (52,68%). Widać, że w regionie EMEA spółka cały czas ma problemy z utrzymaniem marży. To już drugi rok z rzędu kiedy rentowność operacyjna spada.
 • O około 7 punktów bazowych r/r spadła rentowność operacyjna rynku Azji i Pacyfiku. Region azjatycki jest jednak bardzo stabilny pod względem otrzymywanej marży. W latach 2015-2017 maksymalne odchylenie w IV kwartale wyniosło nieco ponad 70 punktów bazowych.
Coca – ColaIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
marża operacyjna5,47%16,53%27,05%18,44%12,47%
marża netto5,85%12,96%14,13%15,94%-37,51%

Marża operacyjna była wyższa niż IV kwartale 2016. Jednak w IV Q 2015 i 2014  roku Coca-Cola osiągnęła marżę operacyjną wyższą niż w obecnym roku. Marża netto była ujemna z powodu zdarzenia jednorazowego jakim było spełnienie warunków do skorzystania z reformy podatkowej w USA.

FCF, dywidenda i skup akcji

W ciągu ostatnich czterech miesięcy Coca-Cola wygenerowała około 5,2 mld$ wolnych przepływów pieniężnych. W samym IV kwartale KO wygenerowała około 0,6 mld$ FCF (-56% r/r). W 2017 roku wydatki na skup akcji oraz wypłacenie dywidendy akcjonariuszom przekroczyły poziom 10 mld$. Warto wspomnieć, że roczny FCF był o ponad 1 mld$ mniejszy niż wydatki na samą dywidendę. Tym samym spółka aby sfinansować swoją hojność względem akcjonariuszy musi posiłkować się długiem. Na koniec czwartego kwartału zadłużenie odsetkowe wyniosło 47,7 mld$, co oznacza wzrost o ponad 4%. Z kolei zobowiązania ogółem zwiększyły się w ciągu roku o 7,4%, natomiast kapitały własne zmniejszyły się o ponad 17% r/r.

Wskaźniki zadłużenia i płynności

W III kwartale 2017 roku po raz pierwszy od 13 kwartałów, spadł wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki. Jednak już kwartał później nastąpił powrót do „normalności”. Obecnie wskaźnik znajduje się coraz bliżej poziomu 80%. Wysoki poziom zadłużenia oznacza to, że wzrasta ryzyko spadku marży, w sytuacji wzrostu stóp procentowych (droższe refinansowanie). Z drugiej strony dzięki dużej dźwigni finansowej rentowność kapitałów własnych z reguły znacznie przekracza poziom 20%.

Coca – ColaIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
Zadłużenie całkowite/aktywa73,57%74,92%75,86%75,56%78,41%

Mimo wysokiego poziomu ogólnego zadłużenia, płynność spółki znajduje się na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik płynności bieżącej oscyluje w okolicy bezpiecznego poziomu 1,35. Po odjęciu zapasów wskaźnik płynności szybkiej osiągnął poziom 1,25.

Coca – ColaIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
wskaźnik płynności bieżącej1,281,401,351,391,34
wskaźnik płynności szybkiej1,181,301,251,301,25

Podsumowanie raportu za IV Q 2017 roku:

Podsumowując, był to kolejny stabilny kwartał dla spółki. Należy mieć na uwadze, że duży wpływ na spadek przychodów i zysków miały zdarzenia jednorazowe (re-franczyza rozlewni w Ameryce Północnej i Chinach). W całym 2017 roku przychody „organiczne” zwiększyły się o około 3% r/r. Spoglądając na marżę brutto po raz kolejny widać poprawę. Obecnie wynosi ona 64,2%. Oznaczało to najwyższą wartość na przestrzeni ostatnich 15 kwartałów. Pomogła dobra polityka cenowa oraz odświeżenie produktu Coke Zero Sugar. Zysk netto w IV kwartale był mocno ujemny, ale nie należy przejmować się tym wynikiem. Spadek zysku był spowodowany zdarzeniem jednorazowym, czyli zapłatą 3,6 mld$ podatku za historyczne zyski z zagranicy, które nie były przetransferowane do USA. Dzięki temu w następnych latach efektywna stopa opodatkowania znacznie się obniży. W 2018 roku wynosić będzie około 21% zamiast wcześniej zakładanych 26%.

Potencjał „tradycyjnych” napojów spółki wydaje się ograniczony z powodu powolnych zmian nawyków żywieniowych konsumentów. Dlatego też zarząd spółki skupia się na rozbudowie „drugiego silnika” jakim są produkty z segmentu produktów zaliczanych do „zdrowych i ekologicznych”. Jednym z nich jest segment wody butelkowanej („zwykłej” i „premium”). Najnowszym przykładem jest nabycie na początku października przez Coca-Cola praw do marki Topo Chico, czyli gazowanej wody butelkowanej. Transakcja zamknęła się w kwocie 220 mln$. Kolejnym sygnałem jest wprowadzenie własnej marki napoju herbacianego. Na główne rynki został wprowadzony napój FuzeTea.

Nadal niepokoi wysoki poziom zadłużenia spółki. Zarząd zdaje sobie sprawę, że obecnie rynek znajduje się w fazie podwyżek stopy procentowej, co wywoła wzrost kosztów odsetkowych. Dlatego też w 2018 roku spółka przeznaczy 7 mld$ gotówki na redukcję zadłużenia. Dodatkowo Coca-Cola zamierza sprowadzić wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 2-2,5.

Spółka nie ma problemów z płynnością, ponieważ generuje stabilny poziom wolnych przepływów pieniężnych. Warto wspomnieć o polityce dywidendy, co powinno mieć znaczny wpływ na postrzeganie spółki przez inwestorów dywidendowych. Coca-Cola przeznacza coraz większą część wolnych przepływów gotówki na wypłatę dywidendy. W 2016 roku pokrycie dywidendy FCF wyniosło 92%, dla porównania jeszcze w 2010 roku wyniosło 55%. Z kolei w 2017 roku kwota przeznaczona na dywidendę była wyższa od wygenerowanych FCF. KO dzięki stałemu zwiększaniu wysokości dywidendy zyskało miano Dividend Aristocrat. Jednak konieczne jest ograniczenie wzrostu wypłacanej dywidendy jeśli spółka nie chce pogorszyć swojej kondycji finansowej.

Warto wspomnieć również o prognozach na 2018 rok. Przychody „organiczne” mają wzrosnąć o 4%, z kolei EPS ma zwiększyć się o 8%-10%. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej mają wynieść 8,5 mld$, czyli o 1,5 mld$ więcej niż w 2017 roku. CAPEX ma wzrosnąć z 1,1 mld$ do 1,9 mld$. Zarząd zamierza również przekazać 7,7 md$ akcjonariuszom. 6,7 mld$ w formie dywidendy, a 1 mld$ przy pomocy skupu akcji.

Warto również wspomnieć, że od pierwszego stycznia nastąpiła zmiana na stanowisku szefa Coca-Cola North America (CCNA). Obecnego szefa, który odchodzi na emeryturę (Sandy Douglas) zastąpi Jim Dinkins, który do tej pory był odpowiedzialny za Minute Maid. Sandy Douglas odchodzi z Coca-Cola po 30 latach pracy.

Obecna wycena spółki jest umiarkowana. Cena do przyszłych zysków wynosi około 21, co nie jest zbyt wygórowaną wyceną na tle rynku. Z drugiej strony FCF yield nie jest zbyt wysoka, wynosi 2,78%. Z kolei stopa dywidendy przekracza obecnie poziom 3,3%. Analitycy optymistycznie patrzą na przyszłość spółki, co widać po ostatnich rekomendacjach.

Coca-Cola – Ciekawostki

Coca-Cola to smak, który kojarzy niemal każdy. Trudno się dziwić – orzeźwiająca receptura powstała w 1886 roku, by z czasem podbić cały świat (a nawet więcej!). Tak długi czas wiąże się z mnóstwem ciekawostek i anegdot, które warto znać. Gotowi na podróż w przeszłość?

Atlanta – królestwo Coca-Cola

Miastem, z którym Coca-Cola jest związana najbardziej jest Atlanta. To tam John Pemberton opracował słynną, ściśle tajną recepturę i to właśnie tam swoją kwaterę główną ma cała firma. Co ciekawe Asa Candler, pierwszy właściciel Coca-Cola Company, został burmistrzem miasta po oddaniu fotela prezesa!

Najbardziej znany napój na świecie

Badania udowodniły, że fraza „Coca-Cola” jest drugą najbardziej rozumianą frazą na całym świecie! Wyprzedziło ją jedynie uniwersalne „okay”, znane też jako „OK”, którego pochodzenie nie jest do końca znane.

Kosmicznie smaczny napój

Coca-Cola była pierwszym napojem wysłanym w kosmos – miało to miejsce 1985 roku. Żeby można było się jej napić, opracowana została nawet specjalna puszka wyposażona w ustnik, który rozwiązywał problem braku grawitacji. Coca-Cola poleciała w kosmos jeszcze kilka razy: w 1991, 1995 oraz 1996 roku.