Analiza zapadalności

724

Analiza zapadalności

Pomiar płynności porównujący przyszłe terminy spłaty należności z aktywów do przewidywanych wypłat depozytów. Niedopasowanie lub luka może spowodować kłopoty lub, co gorsza, brak zdolności płatniczej. Banki z reguły mogą liczyć na to, że wypłaty depozytów będą stabilne, jeśli baza depozytowa jest dostatecznie zróżnicowana. W razie potrzeby bank może także sprzedać papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, dokonać ciągnienia promesy kredytowej, wezwać do zapłaty kredytu lub w ostateczności poszukać pożyczkodawcy ostatniej instancji.