Anioł Biznes – kim jest i czym się zajmuje?

142

Anioły Biznesu (ang. business angels), zwani także inwestorami typu seed lub private, aktywnie poszukują możliwości zapewnienia finansowania przedsiębiorcom lub firmom rozpoczynającym działalność. Często są to osoby o wysokiej wartości netto, które szukają nowych metod powiększania swojego bogactwa, jednocześnie pomagając w rozpoczęciu nowego przedsięwzięcia.

Inwestując, aniołowie biznesu nie pożyczają po prostu środków na projekt lub firmę. Zamiast tego często wymagają pewnego udziału w przedsięwzięciu na podstawie ich początkowej inwestycji. W niektórych przypadkach inwestycja może następować w sposób ciągły, w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. Ale może również mieć miejsce jako jednorazowy wkład, który pomaga rozpocząć przedsięwzięcie.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

  • Anioł Biznesu jest zazwyczaj osobą o wysokiej wartości netto, która finansuje startupy na wczesnym etapie, często z własnych pieniędzy.
  • Anioł Biznesu jest często podstawowym źródłem finansowania dla wielu startupów, dla których jest on bardziej atrakcyjny niż inne, bardziej drapieżne formy finansowania.
  • Wsparcie, jakiego aniołowie biznesu udzielają startupom, sprzyja innowacyjności, która przekłada się na wzrost gospodarczy.
  • Tego typu inwestycje są ryzykowne i zazwyczaj nie stanowią więcej niż 10% portfela aniołów biznesu.

Inwestowanie w ten sposób jest zwykle korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla pierwszego inwestora. Na przykład inwestor może znaleźć okazję do czerpania zysków z odsetek, których nie znajdzie na standardowym rynku finansowym. Przedsiębiorcy otrzymują fundusze na poziomie, do którego w innym przypadku nie mieliby dostępu, składając wniosek do typowych podmiotów pożyczkowych, zwłaszcza na start-up.

Ze względu na związane z tym ryzyko niektórzy aniołowie inwestują również w mentoring i porady biznesowe. To pozwala im stymulować sukces przedsięwzięcia, więc są bardziej skłonni do czerpania zysków lub przynajmniej odzyskania inwestycji. Takie wsparcie może przybierać różne formy, od planowania do etapu rozwoju. Może także obejmować pomoc w tworzeniu sieci, marketingu i reklamie.

Inwestorzy aniołów odgrywają znaczącą rolę we wzroście gospodarczym. Poza potencjalnymi korzyściami osobistymi z inwestycji w start-up, ich finansowanie pomaga w podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć. Wiele z nich nigdy by nie istniało, biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do tradycyjnych źródeł finansowania. Te przedsięwzięcia z kolei pomagają tworzyć miejsca pracy i przyczyniają się do tworzenia nowych produktów i usług dla gospodarki.

W branży blockchain inwestorzy aniołów często biorą udział w prywatnej sprzedaży poprzedzającej sprzedaż publiczną lub publiczną – znanej również jako Wstępna Oferta Monet (ICO).

Pochodzenie terminu “Angel Investors”

Termin “anioł” pochodzi z teatru na Broadwayu, kiedy to zamożni ludzie dawali pieniądze na napędzanie przedstawień teatralnych. Termin “anielski inwestor” został po raz pierwszy użyty przez Williama Wetzela z University of New Hampshire, założyciela Center for Venture Research. Wetzel ukończył badania nad sposobem gromadzenia kapitału przez przedsiębiorców.