Kurs AUD/USD

416

Para walutowa AUD/USD reprezentuje stosunek dolara australijskiego do dolara amerykańskiego. Inwestowanie w AUDUSD “Aussie” na rynku Forex wymaga znajomości trendu pary walutowej. Sprawdź aktualny kurs AUDUSD, cenę dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. Zwróć uwagę na aktualny rozwój ceny.

Aktualny kurs AUD/USD

Wykres i notowania dolara australijskiego do dolara amerykańskiego

Analiza i prognozy

Oglądaj na żywo wykres AUD/USD aby śledzić ostatnie zmiany ceny

AUD USD – Podstawowe informacje

Dolar australijski i amerykański (AUD / USD) lub „Australijczyk” , jest bardzo dobrą parą walutową do handlu. Zmiany cen rynkowych zależą głównie od rynków towarowych i gospodarki ChRL.

Dlaczego gospodarka Chin, a nie Australii? Chiny mają drugą co do wielkości gospodarkę na świecie, a około jednej trzeciej australijskiego eksportu trafia do Chin. Dlatego więc warto oczekiwać, że dowolna polityka pieniężna prowadzona przez Chiny, dowolny wzrost lub recesja w gospodarce Chin doprowadzi do przesunięcia AUD / USD.

Ponadto w odniesieniu do rynku towarowego Australia jest dużym producentem złota, żelaza, węgla i innych towarów. Zatem każdy wpływ na surowce znajduje odbicie na gospodarce Australii.

Handlując na AUD / USD, inwestorzy powinni zwracać uwagę na 3 główne punkty i pamiętać o nich podczas handlu.

„Australijczyk” jest bardzo niestabilną parą walutową, ponieważ na obie waluty wpływa wiele czynników, które mogą oddziaływać w zupełnie inny sposób. Na początku należy ustalić okres czasowy, w którym traderzy decydują się na handel.

Inwestorzy powinni również ściśle monitorować chińskie dane, takie jak indeks aktywności gospodarczej, inflacja, polityka pieniężna i PKB.

Traderzy powinni ściśle monitorować decyzje banków centralnych Australii i USA. Bank Rezerw Australii (RBA) odbywa spotkania co miesiąc, a Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych ma spotkania co sześć miesięcy.

Ponadto, traderzy muszą rozważyć PMI w trzech częściach dla każdego sektora: budownictwo, usługi i produkcja. Jeżeli PMI jest powyżej pięćdziesięciu, wskazuje to na wzrost określonego sektora, a jeżeli produkcja jest poniżej pięćdziesięciu, wskazuje to na spadek.

Inne ważne dane to produkt krajowy brutto (PKB) i dane dotyczące zatrudnienia.

Jak handlować AUD USD

Za każdym razem, gdy para walutowa jest kojarzona ze Stanami Zjednoczonymi, należy pamiętać, że Stany Zjednoczone mają największą gospodarkę na świecie, dlatego też prawie wszystkie wiadomości gospodarcze pochodzące ze Stanów Zjednoczonych mają ogromne znaczenie.

Rezerwa Federalna, czyli Bank Centralny USA, ma podwójny mandat. Dlatego informacje o zatrudnieniu, zarówno o wynagrodzeniach poza rolnictwem, jak i CPI (inflacji), mają ogromne znaczenie dla traderów.

Jednak są też inne ważne informacje gospodarcze, które mają duży wpływ na gospodarkę USA. Wśród nich m.in.: wskaźnik cen producenta (PPI), Institute for Supply Management (ISM), zarówno produkcyjne, jak i nieprodukcyjne, ADP, PKB, który jest publikowany co kwartał, sprzedaż detaliczna i zamówienia na dobra trwałe.

Po zbadaniu informacji gospodarczych z Australii i Stanów Zjednoczonych, które mogą mieć wpływ na AUD / USD, zobaczmy teraz, czego inwestorzy powinni oczekiwać od ich publikacji.

Traderzy muszą przygotować się na szybko zmieniający się rynek, zwłaszcza po publikacji wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), inflacji. Wynika to z faktu, że ta informacja zmusza Bank Centralny do szybkiego działania i zmiany stóp procentowych.

Ponadto inwestorzy powinni oczekiwać dużych wahań na rynku, gdy Bank Rezerw Australii (RBA) podejmuje decyzję w sprawie stopy procentowej i podczas swoich posiedzeń odbywających się co miesiąc w celu oceny sytuacji w australijskiej gospodarce.

Jak każda inna duża gospodarka na świecie, RBA ma mandat do utrzymania stopy inflacji w australijskiej gospodarce na poziomie około 2%, ale głównie poniżej dwóch procent. Dlatego należy uważnie monitorować CPI oraz inflację, ponieważ pochodzi ona z bardzo zrównoważonego ruchu. RBA musi zrobić wszystko, co możliwe, aby wypełnić swój mandat.

Dolar australijski jest skorelowany z rynkiem azjatyckim

Kurs wymiany dolara australijskiego do dolara amerykańskiego

Kurs pary AUDUSD przedstawia wartość jednego dolara australijskiego w dolarach amerykańskich. Dolar amerykański jest najczęściej handlowaną walutą na świecie, a dolar australijski zajmuje w tym samym rankingu miejsce piąte. Para walutowa AUDUSD pod względem obrotu na rynku walutowym stanowi 6% całkowitego obrotu rynku FOREX.

Kurs dolara australijskiego jest silnie uzależniony od cen towarów, ponieważ Australia jest czołowym eksporterem towarów – głównie minerałów. Dolar amerykański, z kolei, jest wykorzystywany do rozliczeń transakcji towarowych oraz jest traktowany jako waluta rezerwowa.

Na poziom kursu pary walutowej AUDUSD wpływają  wydarzenia zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Australii.

Ze względu na bliskość geograficzną Australia jest mocno uzależniona od sytuacji na rynkach azjatyckich i sąsiadującej z nią Nowej Zelandii. Obserwowalna jest korelacja dolara australijskiego z walutami azjatyckimi i dolarem nowozelandzkim.

Przydatna wskazówka AUD/USD:

Względnie wysokie stopy procentowe związane z dolarem australijskim zachęcają inwestorów do transakcji arbitrażowych (tzw. carry trade).