AUDUSD w górę po danych o zatrudnieniu

90

Australijska gospodarka wzrosła we wrześniu o 14,7 tys. nowe miejsca pracy, które są nieco poniżej oczekiwań rynku, które były na poziomie 15 000. Ponadto dodatkowe miejsca pracy dotyczyły wyłącznie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin (+ 26,2 tys.), Natomiast zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin spadło o 11,4 tys. ludzie. Spadek bezrobocia do 5,2% z 5,3% okazał się pozytywną niespodzianką. Zmniejszenie to zostało jednak w pełni skompensowane odpowiednim spadkiem wskaźnika aktywności gospodarczej, który spadł do 66,1% z 66,2%. Ponadto zauważamy, że niedawny wzrost bezrobocia zbiegł się z utrzymującym się wzrostem aktywności gospodarczej, co jest wyraźnym sygnałem jakościowej zmiany na australijskim rynku pracy (więcej osób zachęcano do znalezienia pracy).

Z drugiej strony obecny poziom bezrobocia nadal znacznie przekracza poziom pożądany przez Bank Rezerw Australii, który chce go obniżyć do 4,5%, a tym samym wywierać presję na wzrost płac, a tym samym doprowadzić inflację do pożądanego poziomu. Dzisiejsze dane okazały się pozytywne dla dolara australijskiego, który rano jest najsilniejszą walutą w grupie G10. Niemniej jednak wątpimy w jakiekolwiek długoterminowe odbicie w Aussie w dającej się przewidzieć przyszłości.

Podsumowanie:

    null
  • Australijski rynek pracy powiększył się we wrześniu o prawie 15 000 nowych miejsc pracy.
  • Spadek bezrobocia został zrównoważony przez jednoczesny spadek aktywności gospodarczej.
  • Aussie przewodzi wzrostom w G10, ponieważ szanse na obniżki stóp procentowych nieznacznie maleją.