Budowanie zespołu według teorii ról dr Belbina, czyli jak stworzyć dream team?

565

Zdolność do pracy w grupie jest obecnie wymogiem nałożonym na większość pracowników. Jednak to, jak zespół współpracuje, zależy nie tylko od jego członków, ale także od tego, jak są wybierani przez kierownika.

Na początku lat 70. brytyjski naukowiec dr Raymond Meredith Belbin podjął badania w celu wyjaśnienia różnic między zespołami ludzi – dlaczego niektóre grupy mogą współpracować, a inne nie – oraz znaleźć sposób na poprawę pracy zespołowej.

Przeprowadził eksperyment. Zaprosił menedżerów z całego świata i podzielił ich na zespoły, które jednocześnie wykonywały skomplikowane zadania. Podczas eksperymentu oceniano cechy osobiste, zachowanie i style intelektualne poszczególnych członków zespołu za pomocą testów psychometrycznych.

Role zespołowe Belbina

Po prawie dekadzie dr Belbin i badacze z Henley Management College stwierdzili, że ich zespół musi się uzupełniać, aby odnieść sukces. Wyróżnił dziewięć ról zespołowych niezbędnych do skutecznego działania.

Role zespołu Belbina opisują wzorce zachowań charakterystyczne dla relacji między ludźmi, które mogą przyczynić się do poprawy wydajności pracy w zespole. Zgodnie z teorią naukowca tylko grupy, których członkowie mają pełen zakres zachowań, odnoszących się do wszystkich ról, są w stanie działać bardzo skutecznie, zapewniając sukces w realizacji poszczególnych projektów.

Efektywna praca w zespole

Każdy członek zespołu powinien być w stanie rozpoznać swoją rolę. Jego uznanie może wynikać m.in. z opinii kolegów i przełożonych. Wiedza o tym, co inni uważają za mocne i słabe strony danej osoby, pozwala również zoptymalizować indywidualne wzbogacenie zespołu.

Korzystanie z koncepcji Belbina może pomóc:

  • rozpoznać, czy podział ról zespołu w grupie jest równy;
  • rozpoznać działania mające na celu zwiększenie skuteczności zespołu w osiąganiu sukcesu;
  • poprawić dynamikę zespołu.