CHAIKIN A/D OSCILLATOR (ChO)

wskaźnik ChO

856

Zadaniem wskaźnika ChO (Chaikin Oscillator) jest badanie napływu odpływu kapitału z rynku. Pomaga on w wyznaczeniu szczytu lub dołka krótko lub średnio terminowego trendu. Zaleca się stosowanie wskaźnika ChO wraz z 21 dniową wstęgą procentową oraz z jednym z wskaźników wykupienia/wyprzedania rynku (np.: MTM lub RSI) .

Sygnały

  • Sygnał kupna

    Gdy występuje pozytywna dywergencja

  • Sygnał sprzedaży

    Gdy występuje negatywna dywergencja

Kalkulacja

ChO formuła

ChO
– wartość wskaźnika
AD
– wartość wskaźnika akumulacji/dystrybucji
EMA
– wartość wykładniczej średniej kroczącej
n
1
– parametr wskaźnika dla krótkiej średniej kroczącej, wielkość okresu dla jakiego wyliczana jest wartość wskaźnika.
n
2
– parametr wskaźnika dla długiej średniej kroczącej, wielkość okresu dla jakiego wyliczana jest wartość wskaźnika.

 

Domyśla wartość parametrów

n
1
= 3
n
2
= 10