Charakterystyka rynku SPOT na Giełdzie Energii

Giełda Energii

1680

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz charakterystyką rynku spotowego, gdzie mamy możliwość kupna energii po cenach rynkowych, a nie takich jakie dyktuje nam nasz operator.

W chwili obecnej kupujący mają do wyboru 3 możliwości zakupu energii elektrycznej: Kontraktowy, Bilansowy oraz Na TGE. Indeksy cenowe mogą się znacząco różnić co wynika z odmienności produktów oferowanych przez TGE oraz oczywiście podaż i popyt, tak więc czynnikiem wpływającym na cenę jest czas zawierania transakcji.

Bezpośredni zakup energii na TGE jest możliwy po uzyskaniu członkostwa w Giełdzie, co wiąże się ze spełnieniem wymogów ustawy o giełdach towarowych oraz regulacje wewnętrzne TGE. Dla małych firm i odbiorców końcowych nie ma potrzeby spełnienia wszystkich tych formalności. Członkostwo w Giełdzie może mieć charakter pośredni. Podmioty mogą skorzystać z pośrednictwa domu maklerskiego lub przedsiębiorstwa obrotu poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Domy maklerskie mogą zostać członkami TGE bez konieczności posiadania koncesji na obrót energię na giełdzie towarowej.

Rynek SPOT na TGE    

Towarowa Giełda Energii S.A. posiada w swojej ofercie na rynku SPOT dla energii elektrycznej dwa rodzaje rynków – Rynek Dnia Następnego (RDN) oraz Rynek Dnia Bieżącego(RDB).

Rynek Dnia Następnego    

Jednym z podstawowych jego celów jest kreowanie cen energii elektrycznej dla pozostałych kontraktów zawieranych na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce. Jego rolą jest również:

  • umożliwianie uczestnikom rynku wstępne zbilansowanie swoich pozycji kontraktowych
  • umożliwianie pośredniej wyceny wartości przedsiębiorstw energetycznych (przede wszystkim wytwórców) poprzez wycenę produkowanego przez nich towaru, czyli energii elektrycznej
  • generowanie istotnych sygnałów inwestycyjnych w zakresie budowy nowych mocy wytwórczych

Rynek Dnia Bieżącego    

Uruchomienie notowań na RDB umożliwiło korygowanie pozycji kontraktowych przez Członków Giełdy po zamknięciu notowań na RDN – dzień przed realizacją dostaw energii i w trakcie doby realizacji dostaw energii.

Głównym celem wdrożenia RDB jest umożliwienie korygowania pozycji kontraktowych przez Członków Giełdy po zamknięciu notowań na RDN dzień przed realizacją dostaw energii i w trakcie doby realizacji dostaw energii.Korzyściami wypływającymi z uczestnictwa w RDB są przede wszystkim możliwość korygowania pozycji kontraktowych przez Członków Giełdy na dzień przed i w trakcie dnia dostawy energii elektrycznej, przejrzystość funkcjonowania dzięki nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, łatwe zawieranie transakcji i pewność dokonywania zgłoszeń USE do OSP w ramach prowadzonych rynków.