Charytatywna karta kredytowa

597

Charytatywna karta kredytowa

Karta kredytowa, wydawana w imieniu przedsiębiorstwa, instytucji edukacyjnej, organizacji, klubu lub fundacji dobroczynnej. Konsumenci, którzy pozostają lojalni wobec takich organizacji (np. World Wildlife Fund), będą woleli użyć tych kart częściej niż kart oferowanych przez konkurentów handlowych, i często będą przekazywać danej instytucji opłatę lub prowizję od każdej transakcji zakupu dokonanej przy użyciu tej karty. Największym na świecie niezależnym emitentem tego typu kart była pierwotnie działająca w USA organizacja MBNA, później przejęta przez bank. Karty te są także używane przez banki, gotowe ponosić koszty opłat i prowizji, ze względu na korzyści płynące z posiadania relacji gospodarczych z opisanymi instytucjami. Choć patroni nie ponoszą ryzyka kredytowego, bank- -emitent jest w stanie zyskać na podwyższonym zazwyczaj oprocentowaniu. Bank uzyskuje też cenny dostęp do list mailingowych grup wspierających kartę.