Chevron (CVX) : Podsumowanie wyników

1099

Chevron jest jedną z największych na świecie korporacji działającej w branży energetycznej oraz paliwowej. Podstawową działalnością spółki jest wydobycie, przetwórstwo oraz rafinacja ropy naftowej. Chevron poza ropą naftową wydobywa także gaz ziemny. Poza podstawową działalnością firma zajmuje się także produkcją chemikaliów, transportem. Korporacja dywersyfikuje swoją działalność czego dowodem jest silne zaangażowanie spółki w produkcję „zielonej” energii (geotermalna, wiatrowa, słoneczna). Sama działalność spółki jest podzielona na dwie odnogi:

  • Upstream polega na poszukiwaniu oraz wydobyciu złóż węglowodorów (np. poprzez szczelinowanie).
  • Downstream polega na szeroko rozumianym przetwórstwie węglowodorów m.in. produkcja paliw, smarów czy petrochemikaliów (aceton, etylen polimeryzacyjny).

Spółka działa w ponad 180 krajach, gdzie zatrudnia około 65 tysięcy pracowników. W 2017 roku Chevron osiągnął 141,7 mld dolarów przychodów oraz  9,2 mld $ zysku netto.

Raport za IV kwartał 2017 roku.

Kluczowe informacje:

  • Przychody spółki w IV kwartale 2017 wzrosły r/r o ponad 19,4% do poziomu 37,43 mld$. Przychody Chevron wzrosły porównując kwartał do kwartału. Zwyżka wyniosła 3,9%
  • Spółka osiągnęła skonsolidowany, kwartalny zysk netto wynoszący 3,111 mld$, jednak odliczając wpływ zdarzeń jednorazowych zysk wyniósł około 1,4 mld$. Rok wcześniej CVX osiągnął 0,415 mld$ zysku netto
  • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,64$. Rok wcześniej EPS wyniósł 0,22$. Odliczając wpływ zdarzeń jednorazowych EPS wyniósł 0,72$.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w IV Q 2017 wyniosły 6,23 mld$. Jest to wynik o 2,367 mld$ wyższy niż w IV Q 2016.
  • Wynik EBITDA poprawił się o ponad 33,8% do poziomu 6,389 mld$. Porównując kwartał do kwartału EBITDA zmniejszyła się o ponad 18,1%
  • Zysk operacyjny wzrósł w ciągu roku o ponad 190% osiągając w IV Q 2017 roku poziom 1,654 mld$
mld $IV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
Przychody31,49733,42134,48036,20537,616
zysk operacyjny0,5703,1802,0012,6931,654
zysk netto0,4152,6821,4501,9523,111
EBITDA4,7737,3747,3127,8026,389

Przychody i wydobycie

Przychody spółki wzrosły r/r o 19,4%. Powodem tak dużego wzrostu przychodów były podwyżki cen ropy naftowej na przestrzeni ostatniego roku. Wzrost cen przyniósł w efekcie podniesienie  średniej ceny sprzedaży baryłki ropy w USA.

W IV kwartale 2017 roku średnia cena sprzedaży baryłki ropy naftowej w USA wyniosła 50$, rok wcześniej średnia cena oscylowała w okolicy 40$. W poprzednim kwartale cena baryłki wyniosła 41,83$. Średnia cena gazu ziemnego nieco spadła w ciągu roku, z 1,98$ za 1 MCF do 1,86$ za 1 MCF. W poprzednim kwartale (III Q 2017) Chevron sprzedawał gaz ziemny po średniej cenie 1,80$ za 1MCF.

Podniosły się także ceny na rynkach zagranicznych. Średnia cena sprzedaży bryłki ropy naftowej wyniosła 56,68$ (rok wcześniej 44,43$). Podwyżka cen dotknęła także gazu ziemnego. W IV kwartale 2017 roku cena za 1 MCF wzrosła do 4,62$ z 4,07$ rok wcześniej.

Upstream:

Warto zwrócić uwagę na to jak kształtowało się wydobycie węglowodorów w IV kwartale 2017 roku:

Wydobycie ropy naftowej:

Baryłka/dzieńIV Q 2016IV Q 2017
Stany Zjednoczone508 000518 000
Zagranica1 237 0001 195 000
Razem1 745 0001 713 000

Wydobycie ropy naftowej spadło r/r o 1,8% do 1,713 mln baryłek na dzień. Wydobycie zagranicą zmniejszyło o 42 MBD (-3,39% r/r). Główna w tym zasługa zmniejszenia się wydobycia w regionie zaklasyfikowanym jako Kazachstan/Euroazja (-26 MBD), Indonezja (-54 MBD) oraz w Ameryce Południowej (-20 MBD) co z nawiązką pokryło zwiększenie się produkcji w „pozostałych rynkach” (+34 MBD) oraz Nigerii (+24 MBD).

Wydobycie gazu ziemnego:

MCF / dzieńIV Q 2016IV Q 2017
Stany Zjednoczone1 044 000920 000
Zagranica4 502 0005 242 000
Razem5 546 0006 162 000

Wydobycie gazu ziemnego wzrosło w IV kwartale 2017 roku o około 11,1% r/r czyli  616 000 MCF/dzień. Wydobycie poza USA zwiększyło się w ciągu roku (+16,4% tj. 740 000 MCF/dzień). Warto zauważyć, że tak mocny wzrost powstał głównie w wyniku zwiększenia wydobycia gazu ziemnego w Australii (+698 000 MCF/dzień), na „pozostałych rynkach” (+182 000 MCF/dzień) oraz Nigerii (+115 000 MCF/dzień) co z nawiązką pokryło spadek wydobycia w Ameryce Południowej (-65 000 MCF), Kazachstan (-42 000 MCF/dzień), Myanmar (-44 000 MCF/dzień) oraz Indonezji (-49 000 MCF/dzień).

Downstream

Równie ciekawie prezentują się zmiany produkcji przetworzonej ropy naftowej.

Produkcja przetworzonej ropy naftowej:

Baryłka/dzieńIV Q 2016IV Q 2017
Stany Zjednoczone721 000834 000
Zagranica801 000761 000
Razem1 522 0001 595 000

Produkcja przetworzonej ropy naftowej w IV kwartale 2017 roku wyniosła 1 595 MBD. Oznacza to wzrost produkcji o 73 MBD licząc rok do roku. Produkcja wzrosła w USA natomiast spadła na rynkach zagranicznych.

Zysk netto

Z powodu mocnego wzrostu cen węglowodorów Chevron zanotował poprawę wyniku netto o 2 696 mln$. Warto zwrócić uwagę, że zysk netto wzrósł kwartał do kwartału (+502 mln$). Głównym powodem był wzrost marży rafineryjnej, który odbił się pozytywnie na dochodowości segmentu Downstream.

Zysk netto w segmencie Upstream

ChevronIV Q 2016III Q 2017IV Q 2017
Stany Zjednoczone121 mln$-26 mln$3 688 mln$
Zagranica809 mln$515 mln$1 603 mln$
Razem930 mln$489 mln$5 291 mln$

Wynik netto poprawił się w ciągu kwartału o ponad 3,7 mld$, głównym powodem był efekt reformy podatkowej w USA, zdarzenie jednorazowe dołożyło do wyniku 3,3 mld$. Kolejnym powodem był wzrost ceny ropy naftowej (+200 mln$). Z kolei na rynkach zagranicznych zysk netto poprawił się w ciągu kwartału o około 1,1 mld$. Spowodowane to było m.in. wzrostem cen ropy naftowej (+565 mln$) oraz wpływ kursu walutowego (+150 mln$).

Zysk netto w segmencie Downstream

ChevronIV Q 2016III Q 2017IV Q 2017
Stany Zjednoczone0 mln$640 mln$1 195 mln$
Zagranica357 mln$1 174 mln$84 mln$
Razem357 mln$1 814 mln$1 279 mln$

Zysk netto w segmencie Downstream wzrósł w USA w ciągu kwartału o 555 mln$. Głównym powodem był wpływ reformy podatkowej, który dodał do wyniku 1,16 mld$. Pokryło to z nawiązką spadek marży rafineryjnej (-340 mln$) oraz wpływ czynników atmosferycznych (-190 mln$). Bardzo mocno spadł zysk netto na rynkach zagranicznych. W ciągu kwartału zysk spadł o 1,09 mld$. Było to spowodowane sprzedażą aktywów (-0,675 mld$),  spadkiem marży (-0,2 mld$), wpływem różnic kursowych (-77 mln$) oraz mniejszym wolumenem (-105 mln$).

Marże

ChevronIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
marża operacyjna1,63%9,36%5,66%7,34%3,94%
marża netto1,32%8,02%4,21%5,39%8,27%
ChevronIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
ROA-0,19%1,12%2,26%2,53%3,60%
ROE-0,34%1,98%3,99%4,44%6,26%

Warto zobaczyć, że spółka poprawiła marżę operacyjną rok do roku, jednak jest ona znacznie słabsza porównując k/k. W analizie rentowności netto należy pamiętać, że wystąpił silny wpływ czynnika jednorazowego jaką była reforma podatkowa, która znacząco poprawiła wynik netto.

FCF, dywidenda i poziom zadłużenia

ChevronIV Q 2016I Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
FCF-0,1460,5641,7922,1262,589
Dywidenda2,0252,0292,0322,0322,039
Zadłużenie ogółem44,03%43,43%42,58%42,50%41,64%

Widać, że to już czwarty z rzędu kwartał, w którym poprawia się FCF. W ciągu ostatnich dwóch kwartałów wolne przepływy pieniężne wystarczały na pokrycie wydatków związanych z wypłacaniem dywidendy. Na szczęście spółka nie przeprowadza skupu akcji co w połączeniu ze sprzedażą aktywów spowodowało, że wskaźnik zadłużenia ogółem poprawia się od nieustannie od I Q 2017 roku. Jednak aby sytuacja płynnościowa była w równowadze w długim okresie konieczna będzie praca nad zwiększeniem efektywności generowania FCF.

Podsumowanie

W IV kwartale 2017 roku przychody były lepsze niż w poprzednim roku w wyniku wzrostu cen węglowodorów na światowych oraz zwiększeniu wolumenu sprzedaży. Jednocześnie Chevron poprawił wskaźniki rentowności operacyjnej oraz sprzedaży brutto w porównaniu z IV kwartałem 2016 roku. Należy jednak wspomnieć, że marża brutto na sprzedaży była drugą najniższą na przestrzeni ostatnich ośmiu kwartałów. Warto zauważyć, że po raz kolejny nastąpiła poprawa płynnościowa spółki oraz zmniejszyło się zadłużenie spółki. Wzrasta poziom wolnych przepływów pieniężnych (FCF) , który w IV kwartale wyniósł ponad 2,58 mld$ (-0,146 mld$ w IV Q 2016) a w całym roku 7,111 mld$ (-5,263 mld$ w IV Q 2016). Warto dodać, że w ciągu ostatnich 5 lat tylko w 2017 roku udało się osiągnąć dodatni FCF. Wzrost FCF wynika głównie z mocnego ograniczenia wydatków na CAPEX. Nadal sytuacja spółki nie pozwala na zwiększenie wydatków inwestycyjnych. CAPEX w 2017 roku wyniósł 13,444 mld$ o około 3,7 mld$ mniej niż w 2016 roku. Warto wspomnieć, że jeszcze w 2013 roku spółka wydawała na ten cel około 38 mld$. Spółka nadal planuje optymalizować wydatki na CAPEX i OPEX. Efektem optymalizacji wydatków jest spadek zadłużenia. Dług odsetkowy spadł z 46,033 mld$ w IV Q 2016 do 38,763 mld$ w IV Q 2017. Warto wspomnieć, że przepływy z działalności operacyjnej są najwyższe w ciągu ostatnich 3 lat, jednak nadal stanowią mniej niż 2/3 OCF z lat 2013-2014.

„Skromne” środki powodują, że spółka koncentruje się na najbardziej dochodowych projektach. Cześć z zainwestowanych środków już się zwraca. Niedawno rozpoczęło się wydobycie gazu ziemnego na jednym z najbardziej perspektywicznych złóż Gorgon, który znajduje się niedaleko Australii. Szacowane zasoby starczą na ponad 40 lat eksploatacji. Roczna produkcja ze złoża ma wynieść 15,6 mln ton LNG. Średnie wydobycie w styczniu na tym złożu wyniosło 449 000 BOE/D (ekwiwalent baryłki ropy naftowej na dzień) oznacza to wzrost o 86 000 BOE/D w porównaniu ze średnią z IV kwartału 2017 roku. Warto również wspomnieć o złożu Wheatstone, który w styczniu osiągnął średnie wydobycie na poziomie 86 000 BOE/D, co było wynikiem o 54 000 BOE/D lepszym od średniej z IV Q 2017. Kolejnym perspektywicznym projektem jest złoże Permian, którego roczne wydobycie wzrosło o 35% r/r. W czwartym kwartale wyniosło ono średnio 205 000 BOE/D, natomiast w całym 2017 średnie wydobycie osiągnęło poziom 181 000 BOE/D.

Podsumowując miniony kwartał był bez przełomu. Wzrost cen ropy oraz gazu ziemnego pozwala spółce z lekkim optymizmem patrzeć w przyszłość, jednak ograniczenie nakładów inwestycyjnych oraz wzrost popularności samochodów elektrycznych i hybrydowych stwarza ryzyka w przyszłości. Spółce udało się doprowadzić do wygenerowania pozytywnego FCF, ale nie wiadomo na ile jest to trwała tendencja. Rynek już wcześniej w znacznym stopniu zdyskontował poprawę na rynku ropy, dlatego kurs akcji zachowuje się słabo po opublikowaniu wyników. Forward PE wynosi około 18 co nie jest specjalnie niskim wskaźnikiem. Z kolei FCF yield przy obecnej wycenie wynosi około 3,3%. Z drugiej strony stopa dywidendy za 2018 rok wynosi teraz około 4%. Analitycy optymistyczne podeszli do raportu za IV Q 2017 roku. Widać to po wzroście rekomendacji. Tylko w przypadku jednej rekomendacji (Barclays) zmieniona została cena docelowa (wzrost z 130$ do 135$).

Rekomendacje:

RekomendującyRekomendacjaCena docelowaData rekomendacji
Bank of America Merrill LynchKupuj138$28.02.2018
Exane BNP ParibasNeutralnie102$23.02.2018
RBC Capital MktsZgodnie z sektorem100$09.02.2018
Wells FargoPowyżej rynku125$07.02.2018
BarclaysPrzeważaj135$06.02.2018
Societe GeneraleKupuj130$02.02.2018