ChO – Chaikin Oscillator

Analiza Techniczna Wskaźniki

784

CHAIKIN A/D OSCILLATOR (ChO)

CHAIKIN AD OSCILLATOR (ChO)

Zadaniem wskaźnika ChO jest monitorowanie napływu lub odpływu kapitału z rynku. Jego stosowanie i interpretacja pomagają przewidzieć zmiany trendu instrumentu.

Dwa podstawowe sposoby interpretacji wykresów wskaźnika ChO polegają na poszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem tego wskaźnika a wykresem przedstawiającym kurs instrumentu oraz na sygnałach kupna i sprzedaży powstających w wyniku przebijania poziomu równowagi, jednakże ten drugi sposób jest uznawany za pomocniczy, ze względu na niezbyt dużą pewność sygnałów.

Jak widać na zaprezentowanym przykładzie, trend zniżkujący instrumentu (A) nie zgadza się ze zwyżkującym trendem wskaźnika ChO (B). Stanowiło to sygnał o możliwej zmianie trendu, czego potwierdzeniem jest późniejsze przełamanie trendu i wzrost cen instrumentu (C).