Cyfryzacja – podstawa optymalizacji gospodarczej

588

Teoretycznie gospodarka w głównej mierze opiera się na przedmiotach realnych. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach do wytwarzania i przepływu rozmaitych towarów wykorzystuje się mniej lub bardziej skomplikowane narzędzia cyfrowe. Rewolucja Industry 4.0 stawia na Internet, który odmienia już teraz oblicze wytwórczości oraz całych łańcuchów dostaw, w tym oczywiście logistyki, magazynowania i transportu. Oprogramowania komputerowe oraz szereg narzędzi wnoszą jednak zupełnie nowe jakości oraz szereg możliwości, o których wcześniej nikt nawet nie marzył. Co można zyskać dzięki cyfryzacji gospodarki? Tego dowiecie się z dzisiejszego artykułu.

Korzyści z wprowadzenia narzędzi cyfrowych do świata przemysłu

Obecnie rzeczywistość wirtualna powoli przenika do realnego świata w różnych aspektach. Dotknęło to również niemal całej gospodarki. Rewolucja cyfrowa przynosi jednak sporo korzyści, które wpływają na rozwój wielu przedsiębiorstw, decydujących się na wykorzystanie rozmaitych narzędzi i systemów informatycznych.

Podstawową korzyścią jest oczywiście optymalizacja obiegu informacji. Po wprowadzeniu oprogramowania wszystkie dane znajdują się w jednej przestrzeni, do której dostęp mają wszystkie zainteresowane osoby.

Co to oznacza w praktyce? Zmniejsza się ryzyko pojawienia się błędu przy wielokrotnym przepisywaniu danych w dokumentacji papierowej. System nadzoruje działanie wszystkich aspektów działania firmy – od dostaw, zakupów, realizacji zamówień, aż do finansów. Potrzebne informacje są zatem zaciągane z centralnej bazy danych.

Do chmury, w której znajdują się dane, dostęp mają upoważnione osoby. Przyspiesza to zatem proces podejmowania ważnych decyzji, a także przygotowywania kluczowych raportów potrzebnych do budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Co najważniejsze – analizy zawsze są oparte na konkretnych danych, pochodzących z dotychczasowych działań przedsiębiorstwa.

Systemy często bywają powiązane z czujnikami, które zbierają konkretne dane i przekazują je do chmury w czasie rzeczywistym. W razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii lub pojawienia się problemów z płynnością realizacji zadań, zdecydowanie szybciej i łatwiej można znaleźć przyczynę oraz wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Efektywniejsza praca, mniejsze ryzyko pojawienia się błędów oraz wyręczanie pracowników ludzkich w niektórych monotonnych zadaniach – to wszystko pozwala na optymalizację pracy wielu przedsiębiorstw, co oczywiście przekłada się na realne zyski oraz lepszą pozycję na rynku.

Rozwiązania informatyczne dla różnych gałęzi gospodarki

Informatyzacja przebiega wieloma torami, uzależnionymi od typu przedsiębiorstwa, jego strategii oraz potrzeb biznesowych.

Za najpowszechniejsze rozwiązania uznaje się systemy informatyczne nadzorujące i zarządzające pracą firmy. Wyróżnia się trzy główne grupy produktów. Zalicza się do nich systemy:

• WMS,

• CSM,

• ERP.

Pierwszy z nich jest narzędziem dedykowanym pracy magazynów. Wspiera wszystkie procesy oraz komunikację z pozostałymi działami firmy lub zewnętrznymi kontrahentami (np. spedytorami). Drugie rozwiązanie daje zdecydowanie więcej możliwości i bywa z powodzeniem stosowane w wielu zakładach, niekoniecznie w przestrzeniach magazynowych. ERP natomiast to system najbardziej kompleksowy usprawniający komunikację, zarządzanie obiegiem informacji oraz finansami firmy.

Informatyzacja to jednak nie tylko rozwiązania dla administracji. Oprócz nich wykorzystuje się szereg programów służących do automatyzacji procesów na liniach produkcyjnych, w magazynach oraz transporcie. Sięga się po samodzielne lub quasi-samodzielne maszyny wytwórcze lub roboty do kompletacji zamówień. Coraz głośniej mówi się o autonomicznych ciężarówkach, które powoli zaczynają wchodzić w fazy testów konsumenckich, na przykład w Szwecji i w Stanach Zjednoczonych. Niebawem mogą pojawić się powszechnie w przestrzeni publicznej wielu krajów.

Ciekawym rozwiązaniem łączącym produkcję z obiegiem informacji są cyfrowe bliźniaki (z ang. digital twins). Pozwalają na tworzenie wirtualnych kopii realnych przedmiotów, maszyn lub procesów. Wykonuje się je w celach projektowych, optymalizacyjnych lub naprawczych. Pozwalają bowiem na prześledzenie rozmaitych pomysłów bez konieczności budowania lub rozkładania na części pierwsze fizycznych urządzeń.

Informatyzacja – bez specjalistów ani rusz

Okazuje się zatem, że wykorzystanie narzędzi informatycznych w różnych gałęziach gospodarczych jest niezmiernie popularne. Jeszcze jakiś czas temu korzystały z nich wyłącznie duże firmy. Obecnie są to rozwiązania znacznie bardziej dostępne nawet dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Tak duże upowszechnienie tego typu produktów sprawia, że znacząco wzrasta zapotrzebowanie na informatyków, a zwłaszcza programistów, którzy są w stanie przygotować i dopasować takie rozwiązania do potrzeb firmy, a także wspomóc biznes, aby w pełni wykorzystał potencjał cyfryzacji w codziennych działaniach. Informatycy zyskują zatem zupełnie nowe ścieżki rozwoju w nowych obszarach gospodarczych.

***

Chciałbyś znaleźć więcej informacji o wpływie informatyki na gospodarkę? Zobacz, co na ten temat piszą eksperci na stronie Horyzont.eu.