Zdecentralizowana aplikacja dApps

208

Aplikacje zdecentralizowane (DApps) to aplikacje działające w rozproszonym systemie komputerowym, czyli sieci blockchain. Chociaż istnieją różne sposoby definiowania DApp, są one zwykle opisywane jako aplikacje, które mają następujące cechy:

  • Open Source – kod źródłowy jest celowo udostępniany publicznie, co oznacza, że ​​każdy może zweryfikować, używać, kopiować i modyfikować kod.
  • Zdecentralizowane – ponieważ DApps działają w sieciach blockchain, nie są one kontrolowane przez jeden podmiot lub organ. Zamiast tego są obsługiwane przez wielu użytkowników (lub węzłów- nodes).
  • Kryptograficznie bezpieczny – aplikacja jest chroniona kryptografią, co oznacza, że ​​wszystkie dane są rejestrowane i przechowywane w publicznym łańcuchu bloków. Nie ma jednego punktu awarii.

Istnieje wiele problemów w starszych aplikacjach, które DApps próbuje rozwiązać. Główną zaletą wyboru DApp zamiast tradycyjnej aplikacji jest to, że ta ostatnia korzysta ze scentralizowanej architektury, przechowując swoje dane na serwerach kontrolowanych przez jeden podmiot. Oznacza to, że mają jeden punkt awarii, który jest podatny na problemy techniczne i złośliwe ataki.

Zaatakowany scentralizowany serwer może zniszczyć całą sieć aplikacji, czyniąc ją tymczasowo lub trwale nieużywaną. Poza tym w scentralizowanych systemach dość często dochodzi do wycieku danych lub kradzieży, co stanowi zagrożenie dla firm i użytkowników indywidualnych.

Istnieje duża różnorodność DApps, z różnymi przypadkami użycia. Mogą to być gry, platformy mediów społecznościowych, portfele kryptowalut i aplikacje finansowe (DeFi).

Zdecentralizowane aplikacje napędzają własną działalność poprzez tokenizowany system (tokeny cyfrowe tworzone za pomocą inteligentnych kontraktów). Tokeny mogą być specyficzne dla konkretnego DApp (np. Token Steem używany w Steemit) lub mogą być natywne dla blockchain, który hostuje DApp, tak jak w przypadku CryptoKitties wykorzystujących eter (ETH).

Podsumowując, DApps są projektowane jako projekty typu open source, które działają na szczycie sieci blockchain. Z kolei rozproszony charakter tych sieci zapewnia przejrzystość, decentralizację i odporność na ataki.