Dlaczego właśnie coaching w firmie, a nie zwykłe szkolenie?

501

Jeżeli chcesz usprawnić komunikację wewnątrz swojej firmy, zatrudnij Coacha do pracy z konkretnymi osobami w Twojej firmie , dlaczego nie wysyłaj ich na szkolenie?

Otóż dlatego że Coach wchodząc do firmy pracuje z ludźmi nad konkretnym celem, który właśnie ich dotyczy, natomiast wysyłając pracowników na szkolenie problem z komunikacją wewnątrz firmy nie zostanie rozwiązany, a pracownicy po szkoleniach mają zapał do pracy wg statystyk do dwóch dni.

Szkolenie jest procesem kształcenia, nauki pewnych umiejętności natomiast coaching to proces rozwoju pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Reasumując szkoda czasu i pieniędzy jeśli chcesz rozwiązywać problemy we własnej firmie zatrudnij w niej Coacha! On poprowadzi proces tak żeby usprawnić pracę ludzi w firmie ia poprzez swoje wsparcie pomoże rozwiązać problemy w niej tkwiące.

Barbara Szymańska – Odwiedź mnie na www.motivationcoach.pl