Ekologiczne tonery do drukarek

1323
Trend tworzenia i stosowania rozwiązań, które są przyjazne środowisku, jest widoczny w wielu sferach codziennego życia – także w sferze urządzeń biurowych i przeznaczonych do nich materiałów eksploatacyjnych.

Papier makulaturowy (ekologiczny, z recyklingu) nie jest wykorzystywany do wysyłania reprezentatywnych dokumentów, ale do wydruku wersji roboczej jak najbardziej się nadaje. Ekologiczne tonery pod względem estetyki wydruku dokumentów nie różnią się od tych konwencjonalnych, ale są bardziej przyjazne środowisku. Nic dziwnego, że są one wybierane przez coraz więcej biur.

Wkłady przyjazne środowisku

Tonery do drukarek przyjazne środowisku są jednocześnie bardziej wydajne w porównaniu z tradycyjnymi tonerami. Pozwalają na wydrukowanie większej ilości obrazów i dokumentów. Do ich produkcji wykorzystuje się proces polimeryzacji, dlatego noszą one nazwę tonerów polimeryzowanych. Niemniej nie tylko to sprawia, że są bardziej przyjazne środowisku. Ekologiczne wkłady muszą być także produkowane z takich materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Tonery produkowane z biomasy

Tonery polimeryzowane są mniej szkodliwe dla środowiska niż konwencjonalne, ale nie ulega wątpliwościom, że najbardziej przyjazne dla natury byłyby wkłady produkowane przy użyciu biomasy. Takie rozwiązane zostało zaproponowane przez markę Ricoh jako metoda pozwalająca na ograniczenie negatywnego wpływu produkcji tonerów na środowisko naturalne przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zminimalizowania zużycia ropy naftowej. Standardowe tonery do drukarek są produkowane w ok. 80% z żywicy. W 2009 r. Ricoh wprowadził na rynek japoński drukarkę wielofunkcyjną współpracującą z tonerami z biomasy. Tonery z biomasy są obecnie produkowane także przez inne spółki, m.in. Konica Minolta (technologia Simitri HD).

Czym jest biomasa?

Biomasa jest materiałem produkowanym z roślin. Wykorzystanie roślinnych surowców jest korzystne dla środowiska, ponieważ biomasa posiada neutralny bilans węglowy. Oznacza to, że ilość wyemitowanego dwutlenku węgla jest taka, jak ilość dwutlenku węgla pochłoniętego z atmosfery przez roślinę.

Ekologiczne – bardziej wydajne

Tonery produkowane z biomasy są bardziej wydajne. Są to tonery polimeryzowane, które zapewniają dokładne pokrycie papieru. Wydajność odgrywa kluczową rolę, ponieważ im dłuższy okres eksploatacji jednego wkładu, tym mniejsze jest zużycie zasobów naturalnych. Tonery polimeryzowane z biomasy wymagają niższej temperatury stapiania, co przekłada się na niższą emisję dwutlenku węgla. Tonery polimeryzowane Konica Minolta składają się w 10% z biomasy.

Recykling tonerów do drukarek

Polimeryzowane tonery łatwiej poddają się recyklingowi, niż konwencjonalne. Tonery produkowane przy użyciu biomasy mogą być także bardzo łatwo przetwarzane. Recyklingiem tonerów do drukarek zajmują się ich producenci, do których można odsyłać zużyte wkłady, a także niezależni od nich przedsiębiorcy. Wyrzucanie tonerów na śmietnik to nie jest dobry pomysł. W przypadku przedsiębiorców takie postępowanie może narazić ich na karę ze strony inspektora ochrony środowiska, który będzie przeprowadzał kontrolę. Przekazanie tonerów do recyklingu zostaje odpowiednio udokumentowane kartą przekazania odpadów, która powinna być przechowywana na wypadek kontroli GIOŚ.

Podsumowując rozważania na temat ekologicznych tonerów można wskazać na to, że na tle wkładów do drukarek wyróżnia je to, że są produkowane w inny sposób (polimeryzacja) i przy użyciu biomasy, a raz wykorzystane materiały mogą być ponownie przetworzone. O tym, czy tonery będą szkodliwe dla środowiska zależą też praktyki stosowane przez użytkowników drukarek. Powinni zadbać o to, aby wkłady trafiły do odpowiedniego odbiorcy odpadów i mogły być prawidłowo przetworzone.