Emerytura bez podatku

EMERYTURA

1180

Specjaliści i analitycy od rynku kapitałowego nie pozostawiają co do tego złudzeń, że emerytura nie osiągnie nawet połowy naszych obecnych zarobków, a dla wielu z nas będzie to około 1/3 naszych zarobków. Odpowiednim sposobem dbania o swoją przyszłość jest przede wszystkim oszczędzanie nasiebie, na przykład na lokatach bankowych, akcjach, obligacjach czy funduszach inwestycyjnych, podczas gdy zyski kapitałowe podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu,. Ustawodawca jednak przewidział wyjątek w postaci Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), na których kapitał może być gromadzony np. poprzez fundusze inwestycyjne, a po osiągnięciu uprawnień emerytalnych może być wypłacany bez podatku.