Kim jest Finansista

498

Finansista (archaiczne) to raczej staromodne określenie każdej osoby zajmującej się finansami, jak bankowiec czy inwestor. Oznacza kogoś posiadającego znaczną władzę i wpływy.

Finansista

Uprawnienia zawodowe finansisty

Wykonywanie zawodu finansisty może odbywać się zarówno na podstawie zdobytego doświadczenia, jak i na podstawie posiadanych odpowiednich kwalifikacji. Praca w zawodzie finansisty jest bardzo często możliwa po uzyskaniu licencji. Z kolei certyfikat można uzyskać po zdaniu egzaminów (czasami wymaga to jeszcze kilku lat praktyki).

Obecnie w Polsce posiadamy m.in. następujące kwalifikacje: