Forex – podstawy dla początkujących

podstawy rynku walutowego forex w skrórcie fx

2302

Forex podstawy to post wprowadzający do tematyki rynku walutowego dla początkujących inwestorów. Znajdziesz w nim wyjaśnienia kilku podstawowych pojęć oraz koncepcji dotyczących forexu i szeroko pojętego rynku finansowego. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, które może mieć osoba szukająca pomocy na temat: forex podstawy.

Lista najbardzie podstawowych ale i przydatnych artykułów na temat rynku Forex :

Podstawy rynku walutowego Forex

1. Ogólnie o rynku Forex

2. Podstawowe pojęcia

2.9 Spread
3.0

3. Rodzaje zleceń

3.1. Zlecenia natychmiastowe (Buy, Sell)
3.2. Zlecenia oczekujące (SL, TP, TS, Limit, Stop)
3.3. Zlecenia niestandardowe (Place Bid i Offer)

4. Platformy transakcyjne

4.1. MetaTrader 4 (MT4)
4.2. MetaTrader 5 (MT5)
4.3. cTrader
4.4. ProTrader
4.5. JForex
4.6. Mobilne i przeglądarkowe
4.7. Zestawienie platform

5. Brokerzy

5.1. Wybór najlepszego brokera i platfromy

6. Typy wykresów

6.1. Liniowe
6.2. Świecowe (japońskie)
6.3. Słupkowe

FOREX PODSTAWY – CZYM JEST RYNEK FOREX?

Rynek Forex tworzy aktualnie ok. 1000 największych banków połączonych siecią informatyczną (tzw. poziom pierwszy rynku forex). Historyczny rozwój rynku walutowego przebiegał przez epokę kontaktów telefonicznych między bankami handlującymi walutami, później epokę częściowego wykorzystania sieci informatycznej, a w czasach obecnych podstawowym kanałem handlu jest już jedynie internet.

Dostęp do wspomnianej sieci banków daję rozmaite instytucje finansowe (tzw. poziom drugi i trzeci rynku forex). Jedną z takich instytucji jest również Twój broker forex. Jego zadaniem jest umożliwienie handlu inwestorom detalicznym na rynku walutowym. Pobiera on za swoje usługi opłatę, zwykle pod postacią prowizji, bądź tzw, spreadu (zob. niżej).

FOREX PODSTAWY – CFD – CONTRACTS FOR DIFFERENCES

CFD to instrument pochodny wykorzystywany do umożliwienia inwestorom indywidualnym handlu na rynku FOREX. Jego wprowadzenie było momentem przełomowym w historii udostępnienia handlu dla inwestorów indywidualnych. Wcześniej handel na rynku walutowym zastrzeżony był jedynie dla firm, bądź pojedynczych osób dysponujących ogromnym kapitałem pobieranym pod zabezpieczenie pozycji inwestycyjnej.

CFD umożliwia:

  • Handel w oparciu o waluty, ale także o inne instrumenty jak surowce, indeksy giełdowe oraz akcje.
  • Inwestycje przy zaangażowanie minimalnych środków
  • Grę na spadki ceny danego instrumentu bazowego.

FOREX PODSTAWY – CECHY RYNKU FOREX

  • Najbardziej płynny rynek finansowy świata.
  • Niespotykana na innych instrumentach finansowych zmienność.
  • Niezwykła szybkość – rynek idealnie nadający się do tzw. DayTradingu.
  • Bardzo duży potencjał zysków (miesięczne stopy zwrotu rzędu kilkuset procent).
  • Przy braku odpowiedniej wiedzy, relatywnie duże ryzyko inwestycyjne.
  • Istnienie dźwigni finansowej.

FOREX PODSTAWY – PARA WALUTOWA

Podstawowym pojęciem na rynku walutowym jest para walutowa, np. EURPLN. Waluty kwotowane są w parach, w odróżnieniu od indeksów giełdowych, akcji czy surowców, gdzie po prostu podaje się cenę danego instrumentu.

Pierwsza waluta w parze to tzw. waluta bazowa. Druga waluta to tzw. waluta kwotowana.

Waluta bazowa służy do wyliczania depozytu, a więc ilości środków zabezpieczonych na rachunku pod otwarcie danej transakcji.

Waluta kwotowana służy do wyliczania wartości nominalnej pipsa, a więc tego, ile złotych zarobimy, jeśli rynek poruszy się o daną ilość pipsów.

FOREX PODSTAWY – LOT

Lot to jednostka transakcyjna w przypadku zawierania transakcji w oparciu o kontrakty CFD. Handlując w oparciu o CFD nie mówimy o kupnie powiedzmy 100 000 Euro, ale o kupnie 1 lota na parze EURUSD.

W celu określenia wartości nominalnej zlecenia musimy posłużyć się kalkulacją opartą o wielkość 1 lota.

W przypadku walut 1 lot = 100 000 jednostki waluty bazowej.

FOREX PODSTAWY – MARGIN I DŹWIGNIA FINANSOWA

Istnienie tzw. dźwigni finansowej umożliwia otwieranie transakcji składając pod jej zabezpieczenie (inaczej: depozyt, margin) jedynie część kwoty na jaką opiewa transakcja. Gdyby mechanizm ten nie występował na rynku, wówczas chcąc otworzyć transakcję opiewającą powiedzmy na 10 000 Euro musielibyśmy złożyć w depozycie równowartość tej kwoty w złotych.

W przypadku wykorzystania dźwigni, do otwarcia takiej samej transakcji wystarczy jedynie ułamek kwoty 10 000 Euro, np. 1/100 tej sumy, a więc jedynie 100 Euro.

Dźwignia pozwala handlować osobom, które nie chcąc, czy nie mogą angażować większych środków.

FOREX PODSTAWY – KWOTOWANIA

Kwotowanie w przypadku par walutowych odpowiada na pytanie ile jednostek waluty kwotowanej należy zapłacić za jedną jednostkę waluty bazowej (np. dla EURUSD kwotowanie 1.3 oznacza, że za jedno Euro musimy w danym momencie płacić 1.3 Dolara amerykańskiego).

Ewolucja kwotowania w czasie zobrazowane są na platformie inwestycyjnej w postaci wykresów.

FOREX PODSTAWY – PIPS

1 pips to zmiana kwotowania o 1 na czwartym miejscu po przecinku.

Pips wykorzystywany jest do obrazowania zmian kwotowań oraz, co za tym idzie, wykresów. Mówimy zatem, że notowanie EURUSD wzrosło czy spadło o np. 100 pipsów.

Aby wyrazić kwotowo zmianę notowania o daną ilość pipsów posługujemy się wzorem:

wielkość zlecenia w lotach x 100 000 jednostki waluty kwotowanej x wielkość pipsa

FOREX PODSTAWY – SPREAD

Spread to różnica między BID oraz ASK, a więc ceną kupna oraz sprzedaży podawaną w danej chwili przez brokera forex. Podobnie jak w kantorze jest ona zarobkiem brokera, a kosztem dla inwestora. Im większy spread, tym droższa dla inwestora dana transakcja. Zobacz także czym jest: Cena otwarcia (kurs otwarcia) i cena zamknięcia (kurs zamknięcia).

FOREX PODSTAWY – SWAP

Swap jest opłatą naliczaną przez brokera za przetrzymanie danej transakcji przez okres powyżej doby.

Jest on wyrażony w pipsach, np.  może on wynosić: -0.28 pipsa.

W niektórych przypadkach swap może być dodatni, wówczas inwestor otrzymuje dodatkowe środki na swoje konto inwestycyjne po przetrzymaniu transakcji ponad dobę.

FOREX PODSTAWY – BROKER

Broker rynku FOREX, taki jak np. wymienieni na tej stronie ” Brokerzy Forex“, daje inwestorom indywidualnym możliwość handlu na międzynarodowych rynkach finansowych.

Dostępne rynki to FOREX, surowce, indeksy giełdowe, akcje.

Handel możliwy jest codziennie w godzinach otwarcia danego rynku.

FOREX PODSTAWY – PLATFORMA I RACHUNEK INWESTYCYJNY

Broker rynku FOREX daje inwestorowi dostęp do rynku za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego, do którego inwestor loguje się za pośrednictwem platformy inwestycyjnej. Inwestor może posiadać kilka rachunków różniących się warunkami transakcyjnymi oraz kilka platform. Inwestor może inwestować za pośrednictwem każdej platformy na każdym posiadanym rachunku.