Kurs GBP/USD

511

Obserwuj na żywo wykres funt brytyjski (GBP) /dolar amerykański (USD) aby oglądać ostatnie zmiany ceny pary walutowej. GBPUSD, często określany jako “Kabel”, termin walutowy używany do określenia brytyjskiego funta w stosunku do dolara amerykańskiego, jest jedną z najstarszych par walutowych. W lipcu 1866 roku, po poprzedniej nieudanej próbie, pierwszy wiarygodny kurs wymiany pomiędzy giełdą londyńską, a nowojorską został wysłany pomiędzy funtem brytyjskim a dolarem amerykańskim przy pomocy kabla który łączył Nowy Jork z Londynem. Dziś komunikacja transatlantycka jest wspierana przez kable światłowodowe wraz z satelitami.

Kurs GBP/USD

Wykres i notowania funta brytyjskiego GBP do dolara amerykańskiego USD

Analiza i prognozy dla pary funt brytyjski/ dolar amerykański

Profil waluty: GBP/USD (funt brytyjski/ dolar amerykański)

Znaczenie

Kurs wymiany GBP/USD wskazuje stosunek funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego w USD. Ponieważ Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to dwie główne gospodarki, kurs wymiany ma ogromne znaczenie dla gospodarki światowej. Ogólnie rzecz biorąc, para walutowa GBP/USD ma trzeci najwyższy wolumen obrotu na międzynarodowym rynku walutowym.

Notowania

Para walutowa może być również pokazana w odwrotnej kolejności jako USD / GBP, ale podejście GBP / USD stało się międzynarodowym standardem. Na przykład, jeśli kurs GBP/USD wynosi 1,30, to za jednego funta brytyjskiego trzeba zapłacić 1,50 USD. Para GBP/USD ma kod ISIN GB0031973075 i WKN 720088.

Handel parą walutową GBP/USD

Handel na rynku GBP/USD odbywa się przez całą dobę. Jednakże, z powodu różnych stref czasowych, najwyższy wolumen handlu zależy od strefy czasowej. Handel europejski rozpoczyna się o 8:00 GMT i przenosi się do handlu amerykańskiego o 13:00 GMT, który trwa do 22:00 GMT. Handel azjatycki rozpoczyna się o 0:00 GMT, a kończy o 9:00 GMT.

Na rynku kontraktów terminowych, zmiana wartości GBP/USD jest wyrażona w pipsach, która wynosi 0.0001.
Na rynku Forex są jednak również mniejsze ruchy o 0.1 ticka. Rozliczenie odbywa się wtedy na przykład po cenie 1,32304.

Co to jest GBPUSD (funt dolar)? Od jakich czynników zależy kurs funta do dolara?

GBPUSD jest jedną z czterech najbardziej popularnych par walutowych na rynku Forex. Jest to jedna z głównych par walutowych, na podstawie której tworzone są tzw. pary krzyżowe. Jej popularność przekłada się na handel, a co za tym idzie – na liczbę transakcji zawieranych na tym instrumencie. GBP, czyli funt brytyjski nazywany jest funtem szterlingiem i jest najstarszą walutą na świecie, która nadal jest przedmiotem handlu.

GBPUSD (funt brytyjski, dolar amerykański) jest powszechnie nazywany w Polsce kablem i ma to związek z historią telegrafu (sprawdź inne popularne nazwy par walutowych). W XIX wieku transakcje pomiędzy dolarem amerykańskim a brytyjską walutą były dokonywane za pomocą kabla transatlantyckiego umieszczonego na dnie oceanu.

Kurs wymiany GBPUSD (brytyjskiego funta do amerykańskiego dolara) jest bardzo silnie skorelowany z najpopularniejszym instrumentem Forex EURUSD (euro usd). Wynika to głównie z faktu, że w obu przypadkach podawaną walutą jest dolar amerykański. Nie bez znaczenia jest również wysoka korelacja pomiędzy gospodarkami Wielkiej Brytanii i strefy euro, która wpływa również na kurs funta.

Transakcje na GBPUSD

Transakcje na parze GBPUSD mogą być dokonywane za pomocą kontraktów futures, CFD (kontrakty różnicowe), jak również na rynku kasowym (w przypadku inwestora detalicznego będą to transakcje dokonywane w kantorach stałych lub internetowych).

Średnia dzienna zmienność GBPUSD ( brytyjskiego funta szterlinga do dolara amerykańskiego) jest większa niż EURUSD (euro dolara) i wynosi 70 – 130 pipsów. Popularność kabla jest również związana z relatywnie niskimi kosztami transakcyjnymi.

Wpływ danych makroekonomicznych na kurs funta

Popularność GBPUSD (funt brytyjski, dolar amerykański) wynika w dużej mierze z jego zmienności oraz znaczenia gospodarki brytyjskiej i amerykańskiej. Kurs wymiany GBPUSD jest podatny na wszelkie odczyty makroekonomiczne pochodzące z Wielkiej Brytanii, w tym w szczególności na komunikaty dotyczące polityki pieniężnej realizowane przez BoE (Bank of England,). Na kurs funta wpływa również gospodarka notowanej waluty, którą w tym przypadku jest dolar amerykański (musimy zwrócić uwagę na komunikaty makroekonomiczne USA i decyzje dotyczące polityki pieniężnej realizowane przez System Rezerwy Federalnej – FED).

Historyczne ciekawostki o GBP/USD

Przez większość XIX wieku przed wybuchem I wojny światowej funt był wyceniany delikatnie poniżej 5 USD. W wyjątkowych przypadkach podczas wojny secesyjnej w USA funt tymczasowo wzrastał do 10 USD. Przed I wojną światową ponad 60% światowego długu było w funtach szterlingach. Taki stan rzeczy przytrzymał się do początku lat dwudziestych XX wieku, a w 1944 r. wraz z koncepcją systemu monetarnego Bretton Woods (powiązanie dolara ze złotem, co sprawi, że stanie się nieoficjalną rezerwą świata), funt szterling w stosunku do dolara wyceniał się 1 GBP: 4,03 USD.

W 1971 r. funt został płynną walutą, ponieważ system Bretton Woods powoli przestawał działać. W tym samym czasie dolar amerykański zaczął się wahać, a USA postanowiły porzucić standard złota.

Ponieważ funt mógł swobodnie unosić się w stosunku do dolara, jego wartość nominalna z czasem spadała, co sprawiło, że ludzie wierzyli, że funt stopniowo słabnie. Jednak biorąc pod uwagę inflację, pojawia się nieco inny obraz. Badania przeprowadzone przez profesor Elrę Dimson, profesora Paula Marsha i dr Mike’a Stauntona z London Business School pokazują, że po II wojnie światowej łączenie się w pary w rzeczywistości nie uległo zmianie.

W najnowszej historii istnieją dwa przypadki załamania się GBP / USD, czyli kiedy funt stracił na wartości względem dolara lub dolar wzrósł względem funta.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na obie waluty poszczególnie i na wzajemne relacje w perspektywie długoterminowej. Zmiany m.in. w: PKB, zatrudnieniu, stopach procentowych, inflacji i zmianach politycznych w gospodarce narodowej zostaną odzwierciedlone w odpowiedniej walucie.

Polityka pieniężna jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na parę GBP / USD. Komunikacja między bankami centralnymi obu krajów może być jednym z głównych czynników determinujących wartość pary walutowej. British Bank of England co miesiąc zmienia stopę procentową, a Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zmienia stopy procentowe osiem razy w roku. Ważnym czynnikiem dla funta w tej chwili jest Brexit. Stosunki Wielkiej Brytanii z UE, będą miały ogromny wpływ w następnej dekadzie.

Jak handlować GBP / USD

Teoretycznie możesz wymieniać pary walut 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale są lepsze czasy na handel GBP / USD, kiedy para jest bardziej zmienna. GBP / USD jest zwykle zajęta od 06:00 do 16:00 (GMT).

GBP / USD jest jedną z czterech „podstaw” rynków walutowych – pod tym rozumiemy pary walutowe o najwyższym dziennym obrocie. Ponadto, jest to jedna z najstarszych par walutowych na rynku. Osoba może handlować GBP / USD na podstawie umowy Forex lub, alternatywnie, może handlować CFD dla określonej pary walut i spekulować na różnicy cen.

Na przykład, aby handlować GBP / USD za pomocą kontraktów CFD, rozważaj kierunek aktywów bazowych. Jeżeli uważasz, że funt wzrośnie, otwórz długą pozycję, kupując kontrakty CFD. Jeżeli uważasz, że funt straci swoją wartość w stosunku do dolara amerykańskiego, otwieraj krótką pozycję, sprzedając kontrakty CFD.

GBPUSD – para walutowa istotna dla transakcji kapitałowych

Kurs wymiany funta brytyjskiego i amerykańskiego dolara

Rynkowe znaczenie GBPUSD jest związane z faktem, że Wielka Brytania jest pośrednikiem w transakcjach zagranicznych.

Kurs GBPUSD odzwierciedla cenę wyrażoną w dolarach amerykańskich, którą trzeba zapłacić za jednego funta brytyjskiego. Brytyjska waluta jest czwartą najważniejszą walutą na świecie pod względem obrotu, podczas gdy para walutowa GBPUSD znajduje się na trzecim miejscu pod względem udziału w obrocie na rynku walutowym, stanowiąc blisko 10% jego obrotu.

Dolar amerykański jest walutą rezerwową i w dolarze amerykańskim kwotuje się ceny towarów. Funt brytyjski jest natomiast główną walutą dla transakcji zagranicznych (offshore) i dla transakcji instrumentami pochodnymi takimi jak swapy i kontrakty terminowe. GBPUSD w żargonie dealerskim często przyjmuje określenie ‘cable’. Nazwa ma uwarunkowanie historyczne – w przeszłości transakcje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią były realizowane za pośrednictwem przewodów umieszczonych pod Atlantykiem.

Przydatna wskazówka GBP/USD:

Londyn generuje największy obrót na parze walutowej GBPUSD.