Ile jest kontynentów na świecie?

839

Kontynent jest dużym obszarem lądowym otoczonym ze wszystkich stron przez morza i oceany. Ile dokładnie takich obszarów istnieje na świecie?

Na świecie jest 7 kontynentów: Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Antarktyda, Azja, Australia i Europa.

Warto jednak pamiętać, że z punktu widzenia geografii fizycznej Europa i Azja tworzą jeden kontynent – Euroazję, stąd czasem można spotkać się z opiniami, że jest nie siedem, a sześć kontynentów.

KontynentPowierzchnia w km2
Afryka30,317 mln km2
Ameryka Południowa17,8 mln km2
Ameryka Północna24,2 mln km2
Antarktyda13,2 mln km2
Azja44,6 mln km2
Australia7,7 mln km2
Europa10,5 mln km2

Wiedziałeś o tym?

Ameryka Południowa i Północna są często postrzegane jako jeden kontynent. To samo dotyczy Australii i Oceanu. Warto wiedzieć, że według współczesnej wiedzy kontynenty są przedmiotem pewnego rodzaju wędrówki zwanej dryfem kontynentalnym. Polega ona na tym, że płyty tektoniczne poszczególnych części świata zmieniają swoje położenie w stosunku do siebie. W ten sposób np. Europa i Azja oddalają się od siebie, a Afryka zbliża się do Europy. Ponadto starcia między kontynentami mogą powodować trzęsienia ziemi lub tsunami.