Innowacje finansowe

92

Innowacje finansowe to proces tworzenia nowych produktów, usług lub procesów finansowych. Innowacje finansowe pojawiły się w miarę upływu czasu w postaci zaliczek w instrumentach finansowych i systemach płatniczych stosowanych przy udzielaniu i zaciąganiu pożyczek. Zmiany te – obejmujące aktualizacje technologii, transfer ryzyka oraz generowanie kredytów i kapitału – zwiększyły dostępność kredytów dla kredytobiorców oraz dały bankom nowe i mniej kosztowne sposoby pozyskiwania kapitału własnego.

Innowacje finansowe to także odkrywcze teorie w myśli finansowej, które w istotny sposób wpłynęły na ekonomię. Podczas gdy na rynkach kapitałowych nieustannie pojawiają się innowacyjne rozwiązania, wynikające z dążenia do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej (zob. granice finansów), to te prawdziwie godne uwagi, wywarły wpływ na szerzej rozumianą myśl ekonomiczną. Czasami działa tu prawo niezamierzonych efektów. Przykładowo, pobłażanie bankrutom było pierwotnie wywołane humanitarnymi pobudkami. Po czasie przyniosło szersze korzyści, będąc zachętą dla przedsiębiorców do podejmowania ryzykownych decyzji. Częstym źródłem nowych idei finansowych są badania akademickie. Pomocne są też osiągnięcia z dziedziny matematyki i informatyki, które mogą mieć zastosowanie w finansach.

Warto zapamiętać:

  • Innowacje finansowe odnoszą się do procesu tworzenia nowych produktów, usług lub procesów finansowych lub inwestycyjnych.
  • Zmiany te mogą obejmować zaktualizowaną technologię, zarządzanie ryzykiem, przenoszenie ryzyka, generowanie kredytów i kapitału własnego, a także wiele innych innowacji.
  • Ostatnie innowacje finansowe obejmowały finansowanie społecznościowe, technologię bankowości mobilnej i technologię przekazów pieniężnych.

Zrozumienie innowacji finansowych

Innowacje finansowe są terminem ogólnym i mogą być podzielone na konkretne kategorie na podstawie aktualizacji różnych sfer systemu finansowego. Choć poniższa lista nie jest wyczerpująca, główne innowacje finansowe pojawiły się w zakresie pozyskiwania kapitału własnego, przekazów pieniężnych i bankowości mobilnej.

Zaczął się proces crowdfundingu inwestycyjnego, który sprawił, że proces pozyskiwania kapitału własnego stał się bardziej demokratyczny. Podczas gdy inwestowanie w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju i w fazie wzrostu było zarezerwowane dla nielicznych uprzywilejowanych (na ogół inwestorów instytucjonalnych), nowa infrastruktura umożliwiła indywidualnym inwestorom detalicznym inwestowanie w projekty, które są ich pasją i/lub mają inne powiązania za niewielką sumę. Osoby fizyczne otrzymują akcje nowej spółki w wysokości proporcjonalnej do zainwestowanej kwoty.

Dwie popularne platformy kapitałowego crowdfundingu to SeedInvest i FundersClub. Ponadto, platformy mikropożyczkowe, takie jak LendingClub i Prosper, pozwalają na finansowanie dłużne typu crowdfunding. W tej klasie aktywów, zamiast posiadać część firmy, osoby fizyczne stają się wierzycielami i otrzymują regularne spłaty odsetek do momentu, gdy pożyczka zostanie ostatecznie spłacona w całości.

Przekazy pieniężne to kolejny obszar, w którym innowacje finansowe ulegają transformacji. Przekazy pieniężne to środki, które ekspatrianci odsyłają do kraju pochodzenia za pośrednictwem przelewu bankowego, pocztowego lub internetowego. Biorąc pod uwagę wielkość tych przelewów na całym świecie, przekazy pieniężne mają znaczenie ekonomiczne dla wielu krajów, które je otrzymują. Na początku lat 2000. Bank Światowy stworzył bazę danych, w której ludzie mogli porównywać ceny różnych usług w zakresie przelewów. Następnie w 2011 r. Fundacja Gatesa rozpoczęła śledzenie przekazów pieniężnych. Western Union i Moneygram zmonopolizowały kiedyś przekazy pieniężne; jednak w ostatnich latach startupy takie jak Transferwise i Wave konkurowały ze swoimi aplikacjami o niższych kosztach.

Wreszcie, bankowość mobilna wprowadziła istotne innowacje dla klientów detalicznych. Obecnie wiele banków, takich jak T.D. Bank, oferuje kompleksowe aplikacje z opcją deponowania czeków, płacenia za towary, przelewu pieniędzy do znajomego lub natychmiastowego znalezienia bankomatu. Nadal ważne jest, aby klienci nawiązali bezpieczne połączenie przed zalogowaniem się do aplikacji bankowości mobilnej, aby uniknąć naruszenia ich danych osobowych.

Innowacja finansowa
Innowacje finansowe