Inwestycje w nieruchomości komercyjne poprzez crowdfunding udziałowy

583

Crowdfunding udziałowy nieruchomości, doskonale znany za granicą, od kilku lat z dużym powodzeniem rozwija się również Polsce. Nie bez powodu – małym i średnim inwestorom pozwala na inwestowanie już z niewielkim wkładem. Próg wejścia wynosi zaledwie 10 tys. zł.

Crowdfunding udziałowy – na czym polega?

Crowdfunding udziałowy (ang. equity crowdfunding) jest metodą inwestowania w nieruchomości, polegającą na zakupie – zwykle udziałów, rzadziej akcji – przez inwestora w Spółce Celowej (Spółka Specjalnego Przeznaczenia, SPV), utworzonej w związku z zakupem tej nieruchomości.

Spółka ta może realizować różne cele, takie jak budowa budynku i jego sprzedaż, zakup nieruchomości na wynajem czy zakup nieruchomości i jej sprzedaż po remoncie. Procent przejętych udziałów w spółce odpowiada procentowej wartości inwestycji poniesionej w dany projekt.

Grupowe „zrzutki” to doskonała alternatywa dla inwestowania w nieruchomości mieszkalne. Nie tylko z uwagi na okazję osiągania większych zwrotów, ale i brak konieczności angażowania czasu własnego przez inwestora.

Czy społecznościowe inwestowanie w nieruchomości się opłaca?

Na inwestowaniu udziałowym zyskują obie strony. Deweloper, zamiast brać w banku wysoko oprocentowany kredyt, realizuje projekt z pomocą inwestorów. Ich zysk, wypłacany w formie dywidendy, jest natomiast proporcjonalny do wniesionych środków. Co kluczowe, za zarządzanie spółką odpowiadają menadżerowanie, zaś rola inwestorów jest w pełni pasywna.

Udziałowcom wypłacany jest zysk z ewentualnej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Stopa oczekiwanego zysku zależna jest od celu inwestycji. Średnia rentowność projektów kształtuje się na poziomie 5-8% w skali roku. Umowy najmu lokalu zawierane są na czas określony, co zapewnia stabilność inwestycji w okresie nawet 5-15 lat. Dodatkowo w umowach kwota czynszu jest indeksowana co rok o inflację, a to zabezpiecza przed spadkiem rentowności inwestycji z czas

Inwestowanie w modelu społecznościowym umożliwia inwestorom udział w rentownych przedsięwzięciach. Takich, jak choćby inwestycje w nieruchomości komercyjne dla sieci handlowych o stabilnej pozycji rynkowej, typu Biedronka, Żabka czy Rossmann. Dzięki temu dochodzi do demokratyzacji rynku – zlikwidowane zostają bariery wejścia w segment nieruchomości komercyjnych, które w tradycyjnym inwestowaniu wymagają olbrzymich nakładów finansowych.

Co nie bez znaczenia, crowdinvesting nieruchomości pozwala na łatwą dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego. Lokowanie kapitału w wielu różnych przedsięwzięciach pozwala inwestorowi uniknąć potencjalnych strat.

Social.Estate – pierwsza platforma crowdinvestingu nieruchomości komercyjnych

Social.Estate jest pierwszą w Polsce platformą RECF (Real Estate Crowdfunding), łączącą indywidualnych inwestorów z wybranymi firmami deweloperskimi, posiadającymi nieruchomość komercyjną do sprzedaży.

Na uwagę inwestorów zasługuje bezpieczeństwo przedsięwzięcia. W Social.Estate starannie wybieramy projekty w oparciu o jakość i stabilność inwestycji. Preferujemy sieci handlowe o ugruntowanej sytuacji finansowej, dającej stabilność najmu i gwarancję atrakcyjnego zysku.